[1]
Савков (P.A. Savkov) П., Пампуха (I.V. Pampukha) І., Циба (M.M. Tsyba ) М., і Акімов (R.Yu. Akimov) Р., «ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОПРОСТОРОВОГО ТА ЧАСОВОГО АНАЛІЗУ», ЗНПВІКНУ, вип. 65, с. 78–88, Бер 2020.