[1]
Є. Літвінов і І. Сайченко, «ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНОГО РАДІО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ У ВИДИМОМУ СВІТЛІ», ЗНПВІКНУ, вип. 69, с. 98–109, Вер 2021.