Хмельницький (Khmelnitsky, Yu.V.) Ю., Каблуков (O.A. Kablukov) О., Ряба (L.O. Riaba) Л., Солодєєва (L.V. Solodeeva) Л., і Ткач (Tkach A.O.) А. «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ». Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вип. 64, Грудень 2019, с. 133-4, doi:10.17721/2519-481X/2019/64-13.