Савков (P.A. Savkov) П., Пампуха (I.V. Pampukha) І., Циба (M.M. Tsyba ) М., і Акімов (R.Yu. Akimov) Р. «ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОПРОСТОРОВОГО ТА ЧАСОВОГО АНАЛІЗУ». Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вип. 65, Березень 2020, с. 78-88, doi:10.17721/2519-481X/2019/65-10.