Журнали

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки.

  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки – це науковий журнал, у якому висвітлюються актуальні питання теорії і практики військової педагогіки і психології, військової економіки, військової географії, права.
  У Віснику містяться результати нових досліджень з військової педагогіки і психології, військової економіки, військової географії, геопросторової підтримки, права у теоретичному та практичному аспектах для наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів (ад’юнктів) і студентів (курсантів).

  Адреса редколегії: 03680, Київ, вул. Ломоносова, 81, Військовий інститут; (38044) 521 32 89; тел./факс (38044) 521 32 92; www.mіl.unіv.kіev.ua
  Затверджено: Вченою радою Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  Атестовано: Міністерством освіти і науки України
  Наказ № 241 від 09.03.2016
  Наказ № 1714 від 28.12.2017
  Зареєстровано: Міністерством юстиції України. Свідоцтво про Державну реєстрацію КВ No 17617-6467 Р від 29.03.11
  Засновник та видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
  Адреса видавця: 01601680, Київ, бул. Тараса Шевченка 14,  тел. (38044) 239 31 72, 239 32 22

 • Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   

  У Збірнику наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка висвітлюються актуальні проблеми з техніки, інформаційних технологій, системного аналізу, воєнної безпеки, географії, менеджменту та педагогіки перш за все у сфері оборони, національної безпеки та оборонно-промислового комплексу.