Персональні дані громадян та їхня класифікація в сучасній доктрині адміністративного права

Автор(и)

  • А. Цьоменко

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.53.41-45

Ключові слова:

адміністративне право, персональні дані, забезпечення захисту персональних даних громадян, органи влади, класифікація, види персональних даних

Анотація

Присвячено питанням визначення персональних даних громадян та їх класифікації у сучасній доктрині адміністративного права. Наголошено, що у вітчизняній юридичній науці триває пошук моделі правового механізму регулювання відносин із захисту персональних даних, яка узгоджувалася б з міжнародно-правовими стандартами, гарантувала б ефективний захист прав і свобод людини та громадянина, що має стати частиною імплементації національної правової системи у спільний європейський правовий простір. Зазначено, що адміністративно-правове забезпечення відносин обігу та обробки персональних даних полягає у впливі на такі відносини юридичних засобів адміністративно-правового характеру. Аналіз доктринальних визначень демонструє багатогранність визначення персональних даних, у чому і знаходить своє відображення їхня соціально-правова природа. Визначено, що персональні дані громадян – це будь-яка інформація в об'єктивізованій формі, що дає можливість визначити її інформаційне джерело, і стосується суб'єкта даних, тобто ідентифікованої або такої, що піддається ідентифікації фізичної особи (громадянина) та відносно якої органи публічної влади й інші уповноважені суб'єкти наділені суб'єктивним обов'язком забезпечення належного рівні організаційно-правової охорони та захисту. Наголошено, що персональним даним громадян властиві такі ознаки, як: інформаційний зміст, тобто персональні дані, з точки зору більшості науковців, виступають як відомості чи сукупність відомостей (включає будь-яку інформацію) про особу; ідентифікуюча властивість; фіксована форма та відображення в певному джерелі (носії даних); невичерпність; набувають правового режиму персональних даних із початком обробки, тобто будь-якої дії або сукупності дій таких, як: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Відштовхуючись від аналізу правової природи персональних даних з позиції галузі адміністративного права, доктринальних підходів і міжнародно-правового регламентування, наведено підхід щодо виділення їх видів. Запропоновано розділити персональні дані громадян на групи, використовуючи критерії їхнього змістового наповнення та рівня встановленої "доступності": загальні (або загальнодоступні), спеціальні та біометричні. Водночас різновидами біометричних персональних даних громадян виступають генетичні дані про особу та дані, що стосуються здоров'я, або медичні персональні дані громадян.

Посилання

Rizak M.V. (2018) Administrative and legal provision of relationship on Personal Data circulating and processing in Ukraine. Thesis Abstract of the Doctor of Legal Sciences: 12.00.07. Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv. 39 ps. [In Ukrainian]

Bryzhko V.M. (2013) Personal Data Protection: realities and practice of the modernity. Information and Law. (3), 31-48. [In Ukrainian]

Kaminska N.V. (2015) Personal Data Protection: issues of the national, supranational, and international legal regulation. Scientific Bulletin of the Na-tional Academy of Internal Affairs. (3). 106-114. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2015_3_15.

Mulyar H.V. (2020) Administrative liability for violation of the legislation on the Personal Data Protection in the field of the health care. Legal Position, (28), 45-49. http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2020/3/8.pdf.

Novytskyi A. (2016) On the issue of structurization of the Information Law as a scientific category. Actual problems of Jurisprudence. (4), 34-38. [In Ukrainian]

Pazuik A.V. (2016) International and legal regulation of the informational field (theoretical and practical aspects): Thesis of the Doctor of Legal Scienc-es: 12.00.11.; Kyiv. Taras Shevchenko National University, 567 ps. [In Ukrainian]

Seniuta I.Ya. (2014) Personal Data Protection in the field of the health care: algorithm of changes. Scientific Bulletin of the Kherson National Universi-ty. Series "Legal Sciences". (6-1), 216-221. [In Ukrainian]

Selezniova O.M. (2014) Theoretical and methodological bases of the Information law of Ukraine: monography, Chernivtsi: Misto. 408 ps. [In Ukrainian]

Dzhyndzhoian V.V. (2021) Social determinants of development of the services field in the Conception of Postindustrial Society Formation: monography. 190 ps. [In Ukrainian]

Salenko A.S. (2021) Information and knowledge as a driving force of the postindustrial development. Effective Economy. (7), http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9062.

Kontsevoi R.S. (2012) To issue on definition of the concept of “Personal Data”. Information and Law. (2), 23–28. [In Ukrainian]

Saienko M.I. (2015) Current legal regulation of the information relationship in the field of Personal Data Protection in Ukraine. Law and Society. 2015. (3), 103-107. [In Ukrainian]

Rechytskyi V.V. (2009) Draft of the Constitution of Ukraine 2009. Prospects of Human Right. Kharkiv: Human Rights. 144 ps. [In Ukrainian]

Bryzhko V.M. (2004) Organizational and legal issues of the Personal Data Protection: Thesis of Ph.D. of Law Science: 12.00.07. (SRC of legal infor-matic of NALS of Ukraine, National Academy of the State Tax Service). Kyiv,. 251 ps. [In Ukrainian]

Vynohradova H.V. (2006) Legal regulation of information relationship in Ukraine. Kyiv, 176 ps. [In Ukrainian]

Kardash A.V. (2021) Information about a person and Personal Data: separate aspects of correlation. Forum of Law: electronic scientific publication. (4). 87–92. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_15.pdf

Vasyliuk V.Ya., Klymchuk S.O. (2008) Information safety of the state. Kyiv. 135 ps.

Brel O.S. (2011) Personal Data as a subject of information legal relations with the participation of business entities. Law of Ukraine. (4), 220-224. [In Ukrainian]

Diakovskyi O.S. (2017) Definition of the concept of Personal Data as a legal category: current problems and ways of resolving. Information and Law. (3). 51-56. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2017_3_7.

Rizak M.V. (2013) Classification of Personal Data as a component of conducting of effective communication in a society. Scientific Bulletin of the In-ternational Humanitarian University. (6-3). 90-94. [In Ukrainian]

Guidelines 03/2020 on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak. https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202003_healthdatascientificresearchcovid19_en.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

29-03-2023

Як цитувати

Цьоменко, А. (2023). Персональні дані громадян та їхня класифікація в сучасній доктрині адміністративного права. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 53(1(53), 41–45. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.53.41-45

Номер

Розділ

Право