Застосування методів лінійного програмування та оптимізації для підвищення ефективності бюджетних видатків у сфері фінансового забезпечення військ

Автор(и)

  • Олександр Артюшенко Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.55.41-47

Ключові слова:

бюджет, оборонні видатки, методи багатокритеріальної оптимізації, лінійне програмування, ефективність бюджетних видатків, економіко-математичне моделювання

Анотація

В с т у п . Актуальність статті полягає в тому, що в умовах обмеженості ресурсів оптимальний розподіл фінансових ресурсів має велике значення для ефективного функціонування держави, у тому числі військових частин як складових бюджетної системи. Метою дослідження є застосування методів лінійного програмування в поєднанні з сучасними технологіями у виборі оптимального розподілу ресурсів для тестування інструментарію, який допоможе установам більш ефективно використовувати фінансові ресурси і досягати максимальної готовності та забезпечувати спроможності при обмежених бюджетних ресурсах. Об'єктом дослідження є процес фінансового забезпечення військових підрозділів як складових бюджетної системи держави.
М е т о д и . У процесі дослідження для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи наукового пізнання: логічний, індукції, дедукції, класифікації, групування – під час вивчення та механізму фінансового забезпечення військових підрозділів; методи економіко-математичного моделювання, лінійного програмування, формалізації – під час формування моделі, її апробації на даних та
розроблення пропозицій щодо її подальшого використання.
Р е з у л ь т а т и . Розглянуто поняття військової частини у двох основних аспектах: як військової одиниці та як бюджетної установи, що розпоряджається бюджетними коштами. Використано методи лінійного програмування та моделювання за допомогою комп'ютерних засобів та у поєднанні з такими сучасними технологіями, як програмування мовами Python, Google Collaboratory, середовище Jupyter, бібліотека оптимізації Gurobi. За результатами дослідження сформовано схему розподілу фінансових ресурсів, яка максимізує вигоду від використання обмеженого фінансового ресурсу.
В и с н о в к и . Досліджено можливість використання методів лінійного програмування для визначення оптимального розподілу обмежених фінансових ресурсів військової організації між різними видами діяльності, необхідними для задоволення певного набору потреб військової частини, з можливими альтернативними варіантами (групами варіантів). У результаті оптимізації моделі заздалегідь визначені спроможності військової частини були задоволені таким чином: A – 100%, B – 0%, C – 71%, D – 90%, водночас розподіл фінансового ресурсу (бюджету) мав такий вигляд: A – 29%, B – 0%, C – 37,5%, D – 33,5%. Зауважимо, що модель забезпечує 100% використання визначеного фінансового ресурсу.

Посилання

Movchan, A., & Stepanets, O. (2012). Study guide: Statistical optimization methods. NTUU "KPI". https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/

/1/Metody_statychnoi_optymizatsii.pdf [in Ukrainian]

Sungatullina, L. B. (2014). Application of linear programming in budgeting costs for the compensation of employees. Mediterranean Journal of Social Sciences. https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n24p388

The Leader in Decision Intelligence Technology – Gurobi Optimization. (b. d.). Gurobi Optimization. https://www.gurobi.com/

What is Google Colab? (b. d.). Android Police. https://www.androidpolice.com/google-colab-explainer/

##submission.downloads##

Опубліковано

29-09-2023

Як цитувати

Артюшенко O. (2023). Застосування методів лінійного програмування та оптимізації для підвищення ефективності бюджетних видатків у сфері фінансового забезпечення військ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 55(3(55), 41–47. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.55.41-47

Номер

Розділ

Фінанси