Аналітичний огляд особливостей професійно-психологічного відбору громадян України до силових структур сектору безпеки та оборони України

Автор(и)

  • К. Кравченко Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • О. Соколіна Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • К. Кравченко Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.54.28-35

Ключові слова:

професійно-психологічний відбір у ЗС України, професійно-психологічний відбір у Службі безпеки України, професійно-психологічний відбір у Міністерстві внутрішніх справ України, професійно-психологічний відбір у Національній гвардії України, професійно-психологічний відбір у Національній поліції України, професійно-психоло- гічний відбір у Державній прикордонній службі України, професійно-психологічний відбір у Державній службі з надзвичайних ситуацій

Анотація

Проаналізовано керівні документи силових структур сектору безпеки та оборони України щодо проведення заходів професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу по захисту територіальної цілісності та незалежності України. Визначено поняття професійно-психологічного відбору (ППВ) та його складових. Розглянуто проблематику особливостей проведення ППВ у Міністерстві внутрішніх справ України (Національній гвардії України, Національній поліції України, Державній прикордонній службі України, Державній службі з надзвичайних ситуацій), Службі безпеки України та ЗС України. Аналітичний огляд особливостей ППВ громадян України до силових структур сектору безпеки та оборони України дав змогу зробити висновки. Професійно-психологічний відбір у системі Міністерства внутрішніх справ України має як свої загальні спільні особливості, так і достатню кількість відмінностей, запозичення деяких з них дасть змогу підвищити якість ППВ кандидатів для проходження служби у цих та інших силових структурах. Особливістю професійно-психологічного відбору до Служби безпеки України є наявність методик, спрямованих на діагностику міжособистісних стосунків (варта уваги методика щодо визначення соціального інтелекту, тобто визначення здатності передбачити наслідки поведінки інших). Професійно-психологічний відбір у ЗС України потребує вдосконалення, що є важким завданням, зважаючи на велику кількість військово-облікових спеціальностей, а також великі втрати в підрозділах, які потребують не лише швидкого, але й якісного свого поповнення (ураховуючи повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України).

Посилання

Law of Ukraine on the National Police dated July 2, 2015 No. 580-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated February 6, 2019 No. 88 "On approval of the procedure for organizing the system of psychological support for police officers, employees of the National Police of Ukraine and cadets (students) of higher education institutions with specific training conditions that train police officers". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-19#Text

Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 16.02.2016 No. 105 "On approval of the Regulation on the organization of initial professional training of police officers who have been hired for the first time in the police service". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0576-16#Text

Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 12/25/2015 No. 1631 "On organizing the selection (competition) and promotion of police officers". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0049-16#Text

Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated April 24, 2009 No. 177 "On approval of the Regulation on the organization of initial training (specialization) of employees of internal affairs bodies". https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0177320-09#Text

Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 08.12.2016 No. 1285 "On approval of the Regulation on psychological support in the National Guard of Ukraine". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0080-17#Text

Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated July 28, 2004 No. 842 "On the further development of the service of psychological support of the operational-service activities of the internal affairs bodies of Ukraine." https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-04#Text

Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 04.11.2008 No. 568 "On approval of the Rules of selection and admission to higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1174-08#Text

Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 31.08.2017 No. 747 "On approval of the Procedure for psychological support in the State Emergency Service of Ukraine". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-17#Text

Order of the Ministry of Emergency Situations and Protection of the Population from the Consequences of the Chernobyl Disaster dated January 14, 2004 No. 14 "Temporary Instruction on the Procedure for the Selection, Examination and Appointment of Persons Who Are Accepted for Service to the Positions of the Ordinary and Chief Staff of the Ministry of Emergency Situations of Ukraine." https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0479-04#Text

Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 11.07.2006 No. 464 "On the approval of the Methodological Guidelines for psychophysiological professional selection of candidates for training in higher educational institutions of the Ministry of Emergency Situations and in matters of population protection from the consequences of the Chernobyl disaster". https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0464282-06#Text

Order of the Ministry of Health of Ukraine dated September 23, 1994 No. 263/121 "On approval of the list of jobs where there is a need for professional selection." https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0018-95#Text

Order of the Administration of the Border Service of Ukraine dated 15.05.2009 No. 354 "Instructions on the procedure for organizing and conducting professional and psychological selection of candidates for military service under a contract in the State Border Service of Ukraine". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0495-09#Text

Order of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine dated 11.06.2012 No. 430 "On approval of changes to the Instructions on the procedure for organizing and conducting professional and psychological selection of candidates for military service under a contract in the State Border Guard Service of Ukraine." https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-12#Text

Androsiuk, V.G., Galustyan, O.A. etc. (2018). Conducting professional and psychological selection in institutions of higher education with specific learning conditions: methodical recommendations. Kyiv.

Vorobyova, I.V., Prykhodko, I.I., Poltorak, S.T., etc. (2016). Automated psychodiagnostic complex for determining the professional suitability of candidates for military service in the internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and training in higher military educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: monograph; in general ed. Prof. I. I. Pryhodka, 2nd ed. Kharkiv.

Zaporozhtseva, G.E. (2022). Actualization of the method of professiography of law enforcement: a triadic approach. Society: sociology, psychology, pedagogy, 2 (94), 108-115.

Zaporozhtseva, G.E. (2002). Psychological analysis of the professional activity of the precinct police inspector and determining conditions for its improvement. Dis... Cand. psychol. Sciences: 19.00.06; National Academy of Internal Affairs of Ukraine. Kyiv.

Lytvyn, V.V. (2017). Foreign experience of professional and psychological selection of police personnel. Ûridična psihologìâ. 1 (20). file:///C:/Users/Admin/Downloads/426-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-863-1-10-20171031.pdf

Prokopiv, B. (2017). Psychological aspect of professional selection for service in law enforcement agencies. Actual problems of jurisprudence. Issue 4 (12). 263-267.

Barko, V.I., Ostapovich, V.P. (2017). Ways to optimize the professional and psychological selection of candidates for the National Police of Ukraine. Law and Security. 1 (64). 13-26.

Order of the Central Administration of the Security Service of Ukraine dated March 1, 2012 No. 79 "Instructions on the procedure for organizing and carrying out the professional and psychological selection of candidates for training in higher military educational institutions of the Security Service of Ukraine". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0436-12#Text

Order of the Ministry of Defense of Ukraine dated December 10, 2014 No. 883 "Instructions for the organization of professional and psychological selection in the Armed Forces of Ukraine." https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0013-15#Text

Order of the Ministry of Education and Culture dated January 16, 2017 No. 25 "On Approval of Changes to the Instruction on the Organization of Professional and Psychological Selection in the Armed Forces of Ukraine." https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0187-17#Text

The comprehensive methodology of professional and psychological selection of candidates for study at VVNIZ (VNP ZVO) and training centers for scarce specialties was approved by the Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine on March 5, 2021. https://sprotyvg7.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%9F%D0%92.pdf

Order of the Ministry of Defense of Ukraine dated September 12, 2022 No. 272 "On approval of the Instructions for the organization of professional and psychological selection in the Armed Forces of Ukraine and the State Special Transport Service". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1088-22#Text

VP 1-00(160).250. (2022). Methodical recommendations for professional psychological selection using PSY-prof software. Military educational and methodical publication for military organizational structures regarding professional and psychological selection using the PSY-prof software. Taras Shevchenko Kyiv National University Military Institute together with the Department of Psychological Support of the Armed Forces of the Armed Forces of Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

29-06-2023

Як цитувати

Кравченко, К., Соколіна, О., & Кравченко, К. (2023). Аналітичний огляд особливостей професійно-психологічного відбору громадян України до силових структур сектору безпеки та оборони України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 54(2(54), 28–35. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.54.28-35

Номер

Розділ

Психологія