Застосування поліграфа в умовах воєнного стану в Україні

Автор(и)

  • Дмитро Здебський Одеський державний університет внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.55.28-33

Ключові слова:

відповідність американських методик поліграфологічних досліджень до менталітету громадян України, емпірична система оцінювання – мультиномінальна, ефективність застосування поліграфа в умовах воєнного стану в Україні, службові перевірки і розслідування із застосуванням поліграфа, Федеральний тест порівняння зон

Анотація

В с т у п . Вибір найбільш ефективних поліграфологічних методик для забезпечення потреб військових та правоохоронних формувань України в умовах воєнного стану обумовив актуальність дослідження. Адаптація кращих міжнародних стандартів досліджень із застосуванням поліграфа та розробка потужної національної школи, з урахуванням психологічних особливостей поліграфічної практики, є сучасною вимогою на шляху до євроінтеграції, успішному протистоянню російським окупаційним військам та протидії внутрішнім загрозам. У психологічній науці, застосування поліграфа відповідно до сучасних викликів війни досліджено недостатньо, і тому мета і завдання статті перевірити ефективність та апробацію міжнародних стандартів проведення психологічних досліджень із застосуванням поліграфа на військовослужбовцях України в умовах воєнного стану.
М е т о д и . Застосовано комплекс методів дослідження, що містять: теоретичні (аналіз, порівняння, узагальнення теоретично-методичних підходів до результатів дослідження), емпіричні (спостереження, опитування, тестування, експеримент), методи статистичної обробки даних дослідження (фактичний аналіз та порівняння вибірок). Для оцінювання достовірності тверджень опитуваних застосовано методику передтестової бесіди (за Федеральною системою); методику тесту перевірочних запитань ("Федеральний тест порівняння зон") для побудови тестових запитань та "Емпіричну систему оцінювання – мультиномінальну" для оцінювання отриманих результатів.
Р е з у л ь т а т и . Проведено ранжування результативності відповідно до значущості кожного із психофізіологічних каналів у поліграфологічних дослідженнях. Отримані результати порівнювались з мета-аналітичним дослідженням Американської поліграфологічної асоціації; вони надали можливість виявити критерії та показники ефективності застосування поліграфа в умовах воєнного стану в Україні з урахуванням певних психологічних показників військовослужбовців.
В и с н о в к и . За результатами дослідження встановлено і підтверджено умови ефективності застосування поліграфа в сучасних умовах України. Виявлено психологічні показники ефективності застосування поліграфа в службових перевірках і розслідуваннях, що проводились у військових частинах України за умов воєнного стану. Результати отриманих даних дали можливість спростувати версію щодо невідповідності американських методик поліграфологічних досліджень до менталітету громадян України.

Посилання

Alekseeva-Protsyuk, D., & Hychka, S. (2021). Valid scoring systems for comparison question test formats: Reference material. Education of Ukraine [in Ukrainian].

Alekseeva-Protsyuk, D. et al. (2018). Polygraph examiner's handbook (valid formats of tests and scoring systems): handbook. Education of Ukraine [in Ukrainian].

ASTM E2439-09. (2016). Standard Guide for Instrumentation, Sensors and Operating Software Used in Forensic Psychophysiological Detection of Deception (Polygraph) Examinations. https://www.astm.org/e2439-09r16.html

Chebykin, O., & Kosyanova, O. (2017). The use of polygraph and emotional maturity techniques to assess susceptibility to deception: a monograph. "Leradruk" LLC [in Ukrainian].

Gordon, N. et al. (2011). Meta-Analytic Survey of Criterion Accuracy of Validated Polygraph Techniques: Report Prepared for The American Polygraph Association. Polygraph, 40(4). p. 193–305.

Handler, M., Rovner, L., & Nelson, R. (2008). The Concept of Allostasis in Polygraph Testing. Polygraph, 37(3), P. 230. https://polygraph.org/docs/polygraph_2008_373.pdf

Motlyakh, O. (2022). Polygraphology: a textbook. Education of Ukraine [in Ukrainian].

Nelson, R. (2018). A five-minute scientific lecture: Bayesian analysis and scientific justification of validity assessment tests. Reliability assessment: scientific research and practice. Issue 1, p. 215–218 [in Ukrainian].

Nelson, R. et al. (2019). A Step-by-Step Worksheet for the Multinomial ESS. Polygraph. 48(1), p. 60–75. https://polygraph.org/docs/Journal_481_Final.pdf

Nelson, R. (2013). Backster Polygraph Techniques and the APA Standards of Practice. Polygraph. 42(1). p. 29–34. https://polygraph.org/docs/backster_techniques.pdf

Shapovalov V. (2021). Some clarifications regarding the standard DSTU 8692:2016 "Polygraphs. Specifications". Reliability assessment: scientific research and practice. Vol. 4. p. 36-37 [in Ukrainian].

Shapovalov, V., & Alekseeva-Protsyuk, D. (2019). Bonferroni correction: essence and practice of application in diagnostic tests during a two-stage decision rule. Reliability assessment: scientific research and practice. Iss. 2. p. 133–143 [in Ukrainian].

Shapovalov, V., & Alekseeva-Protsyuk, D. (2019). Peculiarities of the pre-test interview: methodical recommendations. National Acad. internal affairs [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

29-09-2023

Як цитувати

Здебський, Д. (2023). Застосування поліграфа в умовах воєнного стану в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 55(3(55), 28–33. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.55.28-33

Номер

Розділ

Психологія