Методичні засади проведення навчальних занять з курсантами вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти України з урахуванням досвіду провідних країн світу

Автор(и)

  • Андрій Кучерявий Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Інна Вановська Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Кирило Пирогов Військовий Інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.55.20-27

Ключові слова:

методичні засади, курсанти, навчальні заняття, самостійна робота, вища військова школа

Анотація

В с т у п . Сучасні підходи до підготовки офіцерів в українських закладах вищої військової освіти досі не позбулися методик радянської школи, спрямованої на пригнічення особистісного розвитку. Російсько-українська війна спонукала запит на офіцерів-лідерів, ініціативних, самостійних, що й зумовило проблему дослідження. Мета та завдання – визначити методичні засади проведення навчальних занять у ВВНЗ провідних країн світу для забезпечення формування особистості сучасного офіцера збройних сил і запровадження їх у вітчизняний освітній процес. Розглянуто і запропоновано використати відповідний зарубіжний досвід підготовки офіцерів, де формування військового лідера є давньою традицією. Сучасний стан та особливості навчання військових фахівців у ВВЗО провідних країнах світу характеризуються певною уніфікацією щодо цілей, змісту і форм навчання через глобальні інтеграційні процеси у світових освітніх системах та об'єднання країн у єдині військово-політичні структури, насамперед це стосується блоку НАТО, який задає стандарти якості підготовки військовослужбовців.
М е т о д и . Використано метод опитування військовослужбовців і працівників збройних сил, які навчалися в закордонних ВВНЗ; контент-аналіз наукової літератури, у якій описано проведення навчальних занять у ВВНЗ провідних країн світу; метод експерименту для обґрунтування методики проведення навчальних занять; кількісні й якісні методи дослідження наукової літератури; соціологічне спостереження результатів проведення опитування респондентів; системний аналіз практичної проблематики проведення різних типів навчальних занять; системний підхід до вивчення проведення навчальних занять у ВВНЗ провідних країн світу; метод експертного оцінювання для обґрунтування нової методології проведення навчальних занять у вітчизняних ВВНЗ.
Р е з у л ь т а т и . На прикладі США продемонстровано еволюцію систем військової освіти на різних етапах їх становлення. Виокремлено методичні засади навчання майбутніх офіцерів шляхом опрацювання джерел та через опитування військовослужбовців, які навчалися у ВВНЗ країн-членів НАТО. Встановлено, що до провідних методичних засад проведення навчальних занять належать системне використання активних методів навчання, попереднє проведення самостійної роботи курсантів, забезпечення особистого внеску кожного з них у вивчення теми, їхня активна поведінка на занятті, долучення курсантів до аналізу проведеного заняття та дотримання демократичного стилю військово-педагогічного спілкування.
В и с н о в к и . Визначені методичні засади дозволили окреслити шляхи та можливі труднощі впровадження їх в освітню діяльність вітчизняних ВВНЗ та ВНП ЗВО.

Посилання

Academia militare di Modena, History and Traditions. https://www.esercito.difesa.it/en/organization/The-Chief-of-General-Staff-ofthe-Army/Training-Specialization-and-Doctrine-Command/Training-Commandand-Application-School-of-the-Army/Military-Academy/Pagine/History-andtraditions.aspx

Arnold, Edwin J. Jr., (1993). Professional Military Education: Its Historical Development and Future Changes. https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA263673.pdf

Boe, Ole, (2015). Developing leadership skills in Norwegian military officers: Leadership proficiencies contributing to character development and officer competency. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815022776?ref=pd%20f_download&fr=RR-2&rr=79d5a62c4a1b3733

Bogunov, S., Chernykh, O., & Chernykh, Yu. (2017). Basics of the organization and functioning of the military education system of Great Britain: an analytical review. Military education [In Ukrainian].

Campbell, Ammon, (2017). Socialized Leader Development: a Phenomenological Study of the College Army ROTC Student Perspective and Experience. https://core.ac.uk/download/pdf/83112388.pdf

Chapnick, Adam, (2014). The Flipped Classroom and Professional Military Education: A Preliminary Assessment of the Possibilities. http://www.journal.forces.gc.ca/vol14/no4/page71-eng.asp

Charlston, Jeffery A. (2006). Department of the Army Historical Summary Fiscal Year 1999. https://history.army.mil/html/books/101/101-30-1/cmhPub_101-30-1.pdf

Chernykh, O., Mityagin, O., & Chernykh, Y. (2019). Analysis of the current state of the military education system of the Republic of Poland: experience for Ukraine. Military education [In Ukrainian].

Connors, E. (2000). The Thayer Method: Student Active Learning with Positive Results. https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1134&context=jmsce_vamsc

Doctrine of military leadership in the Armed Forces of Ukraine. (2020). Main Department of Doctrine and Training of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine together with the Center for Operational Standards and Training Methods of the Armed Forces of Ukraine. https://dovidnykmpz.info/wp-content/uploads/2020/12/Doktryna_rozvytku_viyskovoho_liderstva_v_Zbroynykh_sylakh_Ukrainy_compressed.pdf [In Ukrainian].

Fischer, Molly. (2014). Resiliency and Selfless Service Development in Army ROTC Physical Training: A Qualitative Investigation. https://www.researchgate.net/publication/274250397_Resiliency_and_Selfless_Service_Development_in_Army_ROTC_Physical_Training_A_Qualitative_Investigation

Internal communications of the military leader. Advisor for officers and sergeants. (2020). Center for Moral and Psychological Support of the Armed Forces of Ukraine [In Ukrainian].

Gaponenko, G., & Gaponenko, S. (2016). Peculiarities of the organization of the physical training process in higher military educational institutions of Ukraine and the leading countries of the world. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Service of Ukraine. Pedagogical sciences [In Ukrainian].

Kolesnyk, V. (2017). Foreign experience of personnel management of special operations forces on the example of the armed forces of the United States of America. Investments: practice and experience [In Ukrainian].

Konarzhevska, V. I. (2018). Experience of the German Armed Forces in training future officers for strategic communications. Collection of scientific works "Pedagogy and psychology" [In Ukrainian].

Kucheriavyi, A.O., Vanovska, I.M., Pyrogov K.O. et al. (2023). Methodical principles of conducting and planning classes in higher educational institutions and military training units of higher education institutions, taking into account the experience of the leading countries of the world. Practical recommendations for scientific and pedagogical workers of higher military educational institutions and military educational units of higher education institutions for use in teaching activities (A.M. Shevchenko, A.O. Kucheriavyi, Ed.). VIKNU, [In Ukrainian]

Livieratos, Cole, Tyler Skidmore, (2022). Preparing army leaders for future war. https://mwi.usma.edu/preparing-army-leaders-for-future-war/

Long, Jeffrey W. (1991). The Evolution of U.S. Army Doctrine: from Active Defense to Airland Battle and Beyond. https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA241774.pdf

Military doctrine of Ukraine: approved by the Decree of the President of Ukraine. (2015). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#Text [In Ukrainian].

Mittelstadt, Jennifer. (2018). Too much War, not enough College. https://warroom.armywarcollege.edu/articles/too-much-war-not-enough-college/

Neshchadym, M.I. (2003). Military education of Ukraine: history, theory, methodology, practice: Monograph. Kyiv: Polygraph publishing house. Center "Kyiv University" [In Ukrainian].

Oliynyk, L.V., & Prokhorov, O.A. (2015). The quality of training military specialists as a result of an effective education management system. Collection of scientific works "Military Education" of the National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky. No 2 (32) [In Ukrainian].

Paile, Sylvain. (2011). Europe for the Future Officers, Officers for the Future Europe Compendium of the European Military Officers Basic Education. http://www.emilyo.eu/sites/default/files/Gell%20Scientific%20Publications/2011%20Paile%20Compendium_0.pdf

Starling, I. (2013). Training of reserve officers in foreign countries. Military education [In Ukrainian].

Suprunov, Yu. (2018). Peculiarities of the training of tactical-level military specialists in the military universities of the USA and individual NATO countries. Military education. [In Ukrainian].

Schoy, Michael. (2011). General Gerhard von Scharnhorst: Mentor of Clausewitz and Father of the Prussian-German General Staff. https://www.cfc.forces.gc.ca/259/181/82_schoy.pdf

Shell, Amy E. (2002). The Thayer method of instruction at the United States Military Academy: a modest history and a modern personal account, PRIMUS: problems, resources, and issues in mathematics undergraduate studies, Vol. XII, Iss. 1, March 2002 pp. 27–38. https://dl.acm.org/doi/10.5555/584620.584623

Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of America. (2018). https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf

The concept of military education in Ukraine: approved. (1997). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No 1410 (with amendments). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-%D0%BF#Text [In Ukrainian].

Tolok, I., & Suprunov, Yu. (2018). Peculiarities of the training of military specialists of the tactical level at the military universities of the USA and individual NATO countries. Military education [In Ukrainian].

US Department of the Army, Field Military 6-2022. (2022). https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/ARN36735-FM_6-22-000-WEB-1.pdf

Wright, Jeffrey S. (2020). Mapping the Curriculum of the United States Military Academy Military Program. https://s3.amazonaws.com/usmamedia/inline-images/centers_research/center_for_teaching_excellence/master_teacher_program/project_papers/2020/Wright_2020.pdf

Yezheev, M., Nikolayenko, S., & Ustimenko, O. (2009). Training of the officer corps and specialists in the field of national security in the USA. Experience for Ukraine. Bulletin of the National Academy of Public Administration [In Ukrainian].

Zaruba, O. G. (2019). Leadership in higher military educational institutions: models and training programs. Information security of a person, society, state. http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2019_3_12 [In Ukrainian].

Zelnytskyi, A. M. (2009). Competency model of a graduate of VVNIZ – a component of the training system of military specialists. Bulletin of the National Defense Academy. Coll. of science works [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

29-09-2023

Як цитувати

Кучерявий, А., Вановська, І., & Пирогов, К. (2023). Методичні засади проведення навчальних занять з курсантами вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти України з урахуванням досвіду провідних країн світу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 55(3(55), 20–27. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.55.20-27

Номер

Розділ

Педагогіка