Соціально-психологічні механізми формування "образу ворога" з України російськими засобами масової комунікації під час російсько-української війни

Автор(и)

  • Олена Холох Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України
  • Олександр Скрябін Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.55.34-40

Ключові слова:

суспільна свідомість, комунікативно-пропагандистські технології впливу на суспільну свідомість, бінарний спосіб мислення, суспільні стереотипи, фейк, симулякр, мова ворожнечі

Анотація

В с т у п . Досліджено розвиток наукового знання стосовно морально-психологічних аспектів війни, одним з яких є психологічне явище "образу ворога" у суспільній свідомості учасників війни, а також соціально-психологічних механізмів його формування і трансформації. Мета та завдання – поглибити розуміння "образу ворога"з Українии в суспільній свідомості росіян, здійснити ретроспективний аналіз соціально-психологічних механізмів його формування на прикладі висвітлення російськими засобами масової комунікації триваючої російсько-української війни (2014–2023) та здійснити перспективний аналіз трансформації "образу ворога" у суспільній свідомості росіян.
М е т о д и . Використано загальнонаукові методи: аналіз, синтез, порівняння та узагальнення та метод теоретичної психології – реконструкцію. Ретроспективний аналіз застосовано для розкриття соціально-психологічних механізмів формування "образу ворога" з України та українців у суспільній свідомості росіян. Міждисциплінарний підхід дозволив об'єднати результати філософських напрацювань у царині семіотики кордону і філософсько-антропологічного осмислення бінарного способу мислення образів "Ми", "Інші", "Чужі" і "вороги" у суспільній свідомості соціального суб'єкта та попередні результати цього психологічного дослідження з метою здійснення перспективного аналізу трансформації "образу ворога" у суспільній свідомості росіян.
Р е з у л ь т а т и . "Образ ворога" у суспільній свідомості росіян формувався в кілька етапів: 1) сформовано негативні соціальні, етнічні та культурні стереотипи; 2) відбулося безпосереднє формування "образу ворога". "Образ ворога" щодо українців виражається на когнітивному рівні (знання і переконання), афективному рівні (почуття та емоції) та на поведінковому рівні (реакції та дії) росіян. Можемо спрогнозувати, що сформований у суспільній свідомості росіян "образ ворога" з України трансформується в майбутньому в образ "Чужих", або "Інших".
В и с н о в к и . Поглиблено розуміння психологічного явища "образу ворога" як складової суспільної свідомості учасників війни. "Образ ворога" здебільшого не відображає реальність, адже він сконструйований штучно, а тому показано, що основними соціально-психологічними механізмами були: переконання, маніпуляції та психологічне зараження; створення наративів, на афективному та поведінковому рівнях – завдяки фейкам, симулякрам та мові ворожнечі.

Посилання

Andreeva, G. M. (2001). Social psychology. Aspect Press [in Russian].

Androschuk, O., Oleksienko, S., (2019). Psychological features of the formation of the image of the enemy as a component of the hybrid war of the Russian Federation against Ukraine. Collection of scientific works of the National Academy of the Border Service of Ukraine. Series: psychological sciences, No. 2 (13), 182–198 [in Ukrainian].

Dictionary of the Ukrainian language. Academic explanatory dictionary (1970-1980) (b. d.). Enemy. http://sum.in.ua/s/vorogh [in Ukrainian].

Electronic version of the "Great Ukrainian Encyclopedia". (b. d.). Binary opposition [in Ukrainian].

Gapeeva, O. (2016). Russia's information and propaganda campaign against Ukraine during the Kosa Tuzla conflict in 2003. Military-scientific bulletin, Vol. 25, 266–281 [in Ukrainian].

Gorbulin, V. P. (Ed.). (2017). World hybrid war: Ukrainian front: monograph. NISD [in Ukrainian].

Hasanov, I. B. (1994). National stereotypes and the "image of the enemy". RAU https://culture.wikireading.ru/31832 [in Russian].

Hnatyuk, V. (2015). "The language of hostility" in the Russian-Ukrainian war of 2014-2015 and the national self-awareness of Ukrainians. Historical and cultural studies, Vol. 2. No. 1, 47–52 [in Ukrainian].

Hudkov, L. (b. d.). Ideologeme "enemy". Psi factor. https://psyfactor.org/lib/gudkov1.htm [in Russian].

History without myths. (2021, September 18). Crucified boy, two slaves, martial uncle lovers - how Russia creates fakes // 10 questions to the military [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=GXb22JQDujQ [in Ukrainian].

Kholokh, O. I. (2022). Anthropological understanding of the images of "Owner", "Other", "Other" and "Enemy" as components of social consciousness. Gilea: scientific bulletin, Vol. 8 (175), 49–54 [in Ukrainian].

Kholokh, O. I., Yevseev, I. G., Khalimanenko, K. V. (2023). Formation of negative stereotypes of Ukraine and Ukrainians by the Russian Federation and their influence on the collective intelligence of the Russian population. Bulletin of the National University of Defense of Ukraine. Issues of psychology, No. 4 (74), 151-160 [in Ukrainian].

Kryvytska, O. (2015). Discourse of borderlands in sociocultural studies: theoretical and methodological aspects. Scientific notes of the Institute of Political and Ethnosocial Research named after I.F. Curacao of the National Academy of Sciences of Ukraine, Vol. 4(78), 173-197 [in Ukrainian].

Kuzio, T. (2018). Putin's war against Ukraine. Revolution, nationalism and criminality (A. Pavlyshyn, Trans.). Spirit and letter [in Ukrainian].

Levchenko, L. O., Rakcheeva, S. M. (2016). Technologies of formation of the external enemy in democratic and non-democratic regimes. Scientific works of the Black Sea State University named after Peter Mohyla complex "Kyiv-Mohyla Academy". Series: Political Science, Volume 273, Issue 261, 74–78 [in Ukrainian].

Lorenz, K. (2001). Psychology of human aggressiveness: a textbook. Harvest [in Russian].

Matsyshina, I. V. (2022). Homo Sacer and the challenge of the subjectivity of the "enemy" in the conditions of the Russian-Ukrainian war. Political Life, No. 2, 15–22 [in Ukrainian].

Moskalenko, V. V. (2007). Psychology of social influence. Center of educational literature [in Ukrainian].

Oleksienko, S., Androschuk, O. (2019). Psychological features of the formation of the image of the enemy as a component of the hybrid war of the Russian Federation against Ukraine. Proceedings of the National Academy of the State Border Service of Ukraine. Series: psychological sciences, No. 2 (13), 182-198. [in Ukrainian].

Psyhologos: encyclopedia of practical psychology. (b. d.). Image. http://psychologis.com.ua/obraz.htm [in Ukrainian].

Reshetnikov, M. M. (b. d.). Clinical method in the study and resolution of conflicts (social-historical psychiatry). Scientific electronic library "KyberLeninka". http://https://cyberleninka.ru/article/n/klinicheskiy-metod-vizuchenii-i-razreshenii-mezhnatsionalnyh-konfliktov-sotsialno-istoricheskayapsihiatriya [in Russian].

Ryabchuk, M. (2016). "Khokhly", "Malorosi", "Bandery": the stereotype of the Ukrainian in Russian culture and its political instrumentalization. Scientific notes of the Institute of Political and Ethnonational Studies named after I. F. Kuras NAS of Ukraine, Vol. 1 (81), 179–194 [in Ukrainian].

Semeniv, N. (2018). Ethnic stereotypes: factors of formation and their use by mass media. Problems of modern psychology, Vol. 44, 170–190 [in Ukrainian].

Senyavskaya, E. S. (1999). Psychology of war in the 20th century: the historical experience of Russia. ROSSEN [in Russian].

Senyavsky, A. S., Senyavskaya, E. S. (2006). Historical imagery and the problem of forming the "image of the enemy" (based on the materials of Russian history of the 20th century). Herald of RUDN. Series "History of Russia", No. 2 (6), 54–72 [in Russian].

Sergeytsev, T. (2022, April 4). What Russia should do with Ukraine. RIA Novosti. https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.htm [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

29-09-2023

Як цитувати

Холох, О., & Скрябін, О. (2023). Соціально-психологічні механізми формування "образу ворога" з України російськими засобами масової комунікації під час російсько-української війни. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 55(3(55), 34–40. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.55.34-40

Номер

Розділ

Психологія