Технологія використання тривимірних моделей місцевості в єдиному геоінформаційному середовищі Збройних Сил України

Автор(и)

  • Наталія Литвиненко Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Олександр Коренець Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.55.62-65

Ключові слова:

тривимірні моделі місцевості, геопросторова підтримка військ (сил), цифрова карта, електронна карта, геопортал, єдине геоінформаційне середовище, ЗСУ

Анотація

В с т у п . Використання командирами тривимірного моделювання місцевості під час прийняття ними рішень у ході виконання завдань за призначенням дозволить отримати тактичну перевагу на полі бою. Оскільки на сьогодні відсутня методологічна база з обґрунтування методики побудови тривимірних моделей місцевості з метою застосування їх у геоінформаційних підсистемах АСУ ЗСУ, а також практично відсутня сучасна інформаційна система зберігання та публікації цих даних, то метою дослідження є розробка технології використання тривимірних моделей місцевості за допомогою сучасних геоінформаційних технологій для підвищення ефективності прийняття рішень під час планування та в ході виконання завдань за призначенням частинами і підрозділами військ (сил).
М е т о д и . Використано методи аналізу наукової та довідкової літератури з проблеми дослідження для визначення актуальності вказаної проблематики; методи систематизації та узагальнення наукової інформації; системний аналіз актуальних керівних документів щодо створення та використання тривимірних моделей місцевості під час розробки технології розміщення та використання тривимірних моделей на геопорталі.
Р е з у л ь т а т и . Ураховуючи досвід провідних країн світу, сучасні підходи до організації функціонування систем моніторингу навколишнього простору, задач геопросторового моделювання та різноплановість вимог, що висуваються до різних складових частин у процесі створення єдиного інформаційного простору, використання тривимірних моделей місцевості є доцільним з метою підвищення ефективності виконання завдань за призначенням частинами і підрозділами ЗСУ. У військовій сфері тривимірні моделі місцевості можуть бути застосовані для: вдосконалення розрахункових задач артилерійських підрозділів; наочної візуалізації під час планування оборонних і наступальних операцій військ та проведенні бойових дій у населених пунктах (3D-моделювання будівель і споруд); створення спеціальних карт із псевдотривимірним відображенням форм рельєфу тощо.
В и с н о в к и . Запропонована у роботі технологія розміщення та використання тривимірних моделей може бути застосована в процесі інформаційного наповнення складових частин геопорталу ЗСУ.

Посилання

Andreev, S. M., & Zhilin, V. A. (2019). Application of aerial photography data from unmanned aerial vehicles to build 3D terrain models. Control, navigation and communication systems. Collection of scientific works, Vol. 1 (53), 3-16. https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.003 [in Ukrainian].

Barkatov, I.V., Varakuta, V.P., Farafonov, V.S., Tyurin, V.O., Honcharuk, S.S., & Lozko, A.A. (2021). Using interactive 3D visualizations to study the combat experience of units in Joint Forces operations. Collection of scientific papers of the Kharkiv National University of the Air Force, 3(69), 32–43. https://doi.org/10.30748/zhups.2021.69.04 [in Ukrainian].

Havalko, V. I., Dzhigomon, S. K., Maslyuk, L. A., Stuzhuk, P. I., & Chornous, M. G. (2016). Problems of creating and using automated troop management systems based on modern geo-information technologies in the Armed Forces of Ukraine. Application of space and geo-information systems in the interests of national security and defense (Collection of materials of the international scientific and practical conference on April 7, 2016), 68–83 [in Ukrainian].

Lytvynenko, N., & Korenets, O. (2023). Analysis of the experience of using three-dimensional terrain models in the armies of the leading countries of the world and the Armed Forces of Ukraine. Materials of the International Scientific and Technical Conference "Geoforum-2023" (April 19–21, 2023, Lviv–Bryukhovychy). Lviv Polytechnic Publishing House, 112–117. http://zgt.com.ua/wpcontent/uploads/2023/04/ТЕЗИ_ГЕОФОРУМ_2023-Відновлено_111nove.pdf [in Ukrainian].

Methodological recommendations for using the functional capabilities of the web applications of the geo-information portal of the Armed Forces of Ukraine. (2022). 115 cartographic center A3796 [in Ukrainian].

Fursenko, O. K., & Drogachenko, A. O. (2020). Optimization methods in military-applied tasks: training. manual. KhNАFU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

29-09-2023

Як цитувати

Литвиненко, Н., & Коренець, О. (2023). Технологія використання тривимірних моделей місцевості в єдиному геоінформаційному середовищі Збройних Сил України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 55(3(55), 62–65. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.55.62-65

Номер

Розділ

Геопросторова підтримка