Міжнародні офіційні документи як джерело для вдосконалення внутрішнього забезпечення якості у вищих військових навчальних закладах

Автор(и)

  • Валентина Кравець Національна академія СБ України

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2024.57.5-14

Ключові слова:

система внутрішнього забезпечення якості, вищі військові навчальні заклади, міжнародні норми, нормативні акти, офіційні документи

Анотація

Вступ . В умовах збройної агресії рф вищі військові навчальні заклади України продовжують розбудовувати власні системи внутрішнього забезпечення якості. Удосконалення таких систем неможливе без врахування найкращих практик і здобутків у цій сфері. Метою цього дослідження є розробка пропозицій, спрямованих на вдосконалення внутрішнього забезпечення якості у ВВНЗ України з урахуванням положень міжнародних документів.
Методи . Джерельну базу дослідження утворюють документи міжнародних організацій з питань забезпечення якості у сфері вищої освіти, міжнародні угоди України щодо співробітництва у сфері підготовки військових фахівців. Використано діалектичний, історичний, порівняльно-правовий методи для відстеження трансформації поглядів на вирішення проблеми внутрішнього забезпечення якості в закладах вищої освіти; системно-структурний, формальнологічний методи – для визначення положень, які доцільно врахувати у процесі вдосконалення внутрішнього забезпечення якості у ВВНЗ України; методи аналізу, узагальнення та синтезу – для розробки відповідних пропозицій.
Результати . Узагальнено та систематизовано міжнародні офіційні документи (угоди, протоколи, конвенції, рекомендації, стандарти, декларації, комюніке, послання, хартії), які представлено трьома категоріями: документи, які визначають національні політики щодо заохочення закладів вищої освіти впроваджувати системи внутрішнього забезпечення якості; документи, які надають методичну допомогу у формуванні систем внутрішнього забезпечення
якості; документи з питань співробітництва у сфері підготовки військових фахівців. Визначено положення, які доцільно врахувати у процесі вдосконалення внутрішнього забезпечення якості у ВВНЗ України. Розроблено пропозиції з імплементації цих положень у вітчизняних нормативно-правових актах.
Висновки . Результати цього дослідження розвивають ідеї інших дослідників про доцільність врахування ВВНЗ
України у процесі вдосконалення внутрішнього забезпечення якості стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, а також стандартів якості НАТО.

Посилання

About Association. (2014). Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of 27.04.2014 [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Babin, I. (2011). Quality Assurance in Higher Education: European, National and Institutional Levels. Science and Education, 1, 7–14 [in Ukrainian]. https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/1_2011/2.pdf

Boyko, O., & Chaban, O. (2012). Analysis of normative and legal providing for the quality of higher education in higher educational institutions. Measuring Equipment and Metrology, 73, 133–135 [in Ukrainian]. https://science.lpnu.ua/uk/istcmtm/vsi-vypusky/volume-73-2012/analiznormatyvno-pravovogo-zabezpechennya-yakosti-vyshchoyi

Chyrva, G. (2019). Legal Regulation of Higher Education Institutions in Ukraine. State and Regions, 2(66), 133–139 [in Ukrainian]. http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/2_2019/25.pdf

Gordiychuk, S. (2017). Conceptual Foundations of the Quality of Higher Education in the European and National Space. Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University, 8(313), 6–16 [in Ukrainian]. https://lib.iitta.gov.ua/712323/1/Kontseptualni_osnovi_yakosti_vischoyi_osviti_v_yevropeyskomu_ta_natsionalnomu_prostori.pdf

Horpynich, O., & Salov, V. (2013). European Quality Assurance System in Higher Education: Experience and Mechanisms of Its Implementation in Ukraine. Proceedings of International Conference "Miners' Forum – 2013" (pp. 286–294). National Mining University [in Ukrainian].

Kalashnikova, S., & Lugovoy, V. (Eds.). (2014). Legal framework for the implementation of the Bologna Process in Ukraine. SE "SPC "Priorities" [in Ukrainian].

Kalashnikova, S., & Lugovoy, V. (Eds.). (2015). Development of the Quality Assurance System of Higher Education in Ukraine: Information and Analytical Review. SE "SPC "Priorities" [in Ukrainian].

Kravets, V. (2023). Regarding the implementation of quality management systems on ISO 9001 standard in military higher educational institutions. In I. Yevtushenko, M. Korchagin, V. Ponomaryov, O. Garbuzov (Eds.), Current issues of ensuring the service and combat activity of the forces of the security and defense sector: Proceedings of II All-Ukrainian Conference. (pp. 180–185). Institute for the Training of Legal Personnel for the Security Service of Ukraine of The Yaroslav Mudryi National Law University [in Ukrainian].

Kremen, V. (2020). Ukraine is on the way to signing the Bologna Declaration. The Bologna Process in Ukraine 2005–2020: Achievements, Challenges and Prospects (pp. 2-3). National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine [in Ukrainian]. https://erasmusplus.org.ua/wpcontent/uploads/2022/03/BolognaStudy_Ukraine2005_2020_NEO_ukr.pdf

Lysenko, V., & Tavlui, I. (2011). Prerequisites for the implementation of the quality management system in a higher educational institution. Standardization, Certification, Quality, 4, 65–69 [in Ukrainian].

Magna Charta Universitatum. (1988). Signatory Universities. https://site.unibo.it/magna-charta/en/magna-charta-universitatum/signatoryuniversities

Ministerial conference in Bergen. (2005). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. https://www.ehea.info/media.ehea.info/file/ENQA/05/3/ENQA-Bergen-Report_579053.pdf

Ministerial Conference in Yerevan. (2015). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf

Ministers of Foreign Affairs Council of the Commonwealth of Independent States. (2009). On the Action Plan for the Further Development of the Common Educational Space and Cooperation of the CIS Member States in the Field of Education for the Period up to 2010. Draft Decision of the of 10.04.2009. [in russian]. https://zakononline.com.ua/documents/show/299839___299904

NATO. (2015). Bi-SC Education and Individual Training Directive (E&ITD) 075-007. https://www.coemed.org/files/Branches/DH/Files_01/Bi-SC_75-7_NEW.pdf

Nogas, N. (2022). Administrative and Legal Principles of Quality Assurance of Higher Education [Doctoral dissertation, West Ukrainian National University]. DSpace at West Ukrainian National University [in Ukrainian]. http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/45797

On cooperation in the field of education. (1992). Agreement of the CIS Member States of 15.05.1992. [in Ukrainian] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_135#Text

On Cooperation in Training and Advanced Training of Military Personnel for the Border Troops of the Member States of the Commonwealth ofIndependent States. (1995). Agreement of the CIS Member States of 15.05.1992 [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_101#Text

On European cooperation in quality assurance in higher education. (1998). Recommendation of the Council of the European Union of

September 1998 (98/561/EC). https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/1998/561/oj

On further European cooperation in quality assurance in higher education. (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council of the European Union of 15 February 2006 (2006/143/EC). http://data.europa.eu/eli/reco/2006/143(1)/oj

On further European cooperation in the field of quality assurance in higher education. (2006). Recommendations of the European Parliament and the Council of 15.02.2006 (2006/143/EC) [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_004-06#Text

On Higher Education (2014). Law of Ukraine dated 01.07.2014 No. 1556-VII [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

On the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region. (1997). Convention in Lisbon on 11.04.1997 [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_308#Text

On Ukraine's participation in the 1954 European Cultural Convention. (1994). Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated 24.02.1994 No. 4030-XII [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4030-12#Text

Realising the European Higher Education Area. (2003). Communiqué of the Conference of Ministers responsible for Higher Education (Berlin on 19 September 2003) [in Ukrainian]. https://nau.edu.ua/ua/menu/navchannya/bolonskij-proczes/berlinske-komyunike.html

Reznichenko, V. (2020). European experience in providing higher education. Jurisprudence, 8(110), 163–168 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-110-8.20

Shabatina, N. (2020). Principles of designing a quality assurance system for military higher education based on the experience of NATO member states. Military Education, 1(41), 301–309 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.33099/2617-1775/2020-01/301-309

Shaping the European Higher Education Area. (2001). Message from Salamanca on 30.03.2001. http://www.edupolicy.org.ua/files/Salamanca_Convention(2001).pdf [in Ukrainian].

Syrotenko, A., & Artamoshchenko, V. (2021). Achieving the compatibility of military education and training of personnel of the defense forces on the basis of quality. National requirements and NATO standards. Science and Defense, 1, 48–52 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-14-1-48-53

TMS Academy (n.d.). Стандарти ISO серії 9000. Retrieved November 9, 2023, from https://academy.tms.ua/uk/blog-uk/standarty-iso-serii-9000/

Towards the European Higher Education Area. (2001). Communique of the meeting of European Ministers in charge of Higher Education on 19.05.2001. https://nau.edu.ua/ua/menu/navchannya/bolonskij-proczes/prazkekomyunike.html [in Ukrainian].

UNESCO. (1998). World Declaration on Higher Education for the 21st Century: Approaches and Practices. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141952.locale=en

UNESCO. (2009). New Dynamics of Higher Education and Science for Social Change and Development. Communiqué of the World Conference on Higher Education [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952_011#Text

UNESCO&OECD. (2005). Guidelines for Quality Provision in Crossborder Higher Education. OECD. https://web-archive.oecd.org/2012-06-15/147238-35779480.pdf

Zelnytsky, A., & Zabolotny, O. (2020). The quality of higher military education in the context of changes in the legislation of Ukraine. Military Education, 1(41), 147–162 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-1/147-162

##submission.downloads##

Опубліковано

29-03-2024

Як цитувати

Кравець, В. (2024). Міжнародні офіційні документи як джерело для вдосконалення внутрішнього забезпечення якості у вищих військових навчальних закладах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 57(1(57), 5–14. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2024.57.5-14

Номер

Розділ

Педагогіка