Характеристика стану впровадження зарубіжного досвіду викладання навчальних дисциплін у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Автор(и)

  • Анатолій Лойшин Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Андрій Кучерявий Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Інна Вановська Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Кирило Пирогов Військовий Інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2217.2024.57.15-25

Ключові слова:

методичні засади, курсанти, навчальні заняття, оцінювання заняття, вища військова школа

Анотація

Вступ . Досліджено розв'язання проблем навчання вітчизняних курсантів та офіцерів-слухачів, які виникають через зіткнення парадигм формування особистості офіцера як виконавця (за традиціями ще радянської вищої військової школи) та, як лідера відповідно до сучасних підходів навчання військовослужбовців у провідних країнах світу. Розглянуто проблеми вибору методичної системи проведення навчального заняття та вибору курсантами способів навчальної діяльності з огляду на активність, ініціативність, націленість на демонстрацію критичного мислення тощо, тобто тих характеристик процесу навчання, що зумовлені станом впровадження зарубіжного досвіду викладання навчальних дисциплін у вітчизняному закладі вищої військової освіти. Мета – надати характеристику стану впровадження зарубіжного досвіду викладання навчальних дисциплін у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Методи . Використано метод опитування начальників кафедр; контент-аналіз наукової літератури, у якій описано проведення навчальних занять у ВВНЗ провідних країн світу; метод експерименту для обґрунтування методики проведення навчальних занять; кількісні й якісні методи дослідження наукової літератури; соціологічне спостереження результатів проведення опитування респондентів; системний аналіз практичної проблематики проведення різних типів навчальних занять і перебігу впровадження методів проведення навчальних занять відповідно до провідних країн світу; системний підхід до вивчення проведення навчальних занять у ВВНЗ провідних країн світу; метод експерименту впровадження досвіду провідних країн світу у ВІКНУ.
Результати . За результатами дослідження з'ясовано, що певна частина науково-педагогічних працівників, нехай менша, але істотна, не демонструє того, що спирається при викладанні навчальних дисциплін на відповідний зарубіжний досвід та, як наслідок, не забезпечує формування особистості офіцера-лідера. З огляду на це для таких науково-педагогічних працівників наведено рекомендації щодо проведення певних заходів.
Висновки. Подальші перспективи цього дослідження полягають у розробці науково-обґрунтованих рекомендацій щодо змістового наповнення робочих програм навчальних дисциплін та іншого їхнього нормативного і методичного забезпечення, яке зорієнтовано на врахування зарубіжного досвіду навчання військовослужбовців.

Посилання

Campbell, Ammon (2017). Socialized Leader Development: a Phenomenological Study of the College Army ROTC Student Perspective and Experience. https://core.ac.uk/download/pdf/83112388.pdf

Chapnick, Adam (2014). The Flipped Classroom and Professional Military Education: A Preliminary Assessment of the Possibilities. Canadian Military Journal. http://www.journal.forces.gc.ca/vol14/no4/page71-eng.asp

Hushinets, N.O. (2008). Innovative methods and forms of conducting seminar classes [in Ukrainian]. http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/gushinez.php

Kucheriavyi, A.O., Vanovska, I.M., & Pyrogov, K.O. (2023). Methodical principles of training sessions with cadets of higher military educational institutions and military educational units of higher education institutions of Ukraine, taking into account the experience of the leading countries of the world. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Military special sciences, 3(55), 20–27 [in Ukrainian].

Livieratos, Cole, & Tyler Skidmore (2022). Preparing army leaders forfuture war. https://mwi.usma.edu/preparing-army-leaders-for-future-war/

Machynska, N.I., & Stelmakh, S.S. (2012). Modern forms of organization of the educational process in higher education. Lviv State University of Internal Affairs [in Ukrainian].

Ministry of Defence Ukraine. (2019). On making changes and additions to the Regulations on the Military Institute of the Taras Shevchenko National University of Kyiv (order dated 05/22/2019 No. 705/260) [in Ukrainian]. https://www.mil.gov.ua/content/pdf/260_nm.pdf

Ministry of Defence Ukraine. (2020). On the approval of the Regulation on the peculiarities of the organization of educational activities in higher military educational institutions of the Ministry of Defense of Ukraine and military educational units of higher education institutions (order dated January 9, 2020 No. 4). [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-20#Text

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2019). On making changes and additions to the Regulations on the Military Institute of the Taras Shevchenko National University of Kyiv (order dated 05/22/2019 No. 705/260) [in Ukrainian]. https://www.mil.gov.ua/content/pdf/260_nm.pdf

Ruban, O.M., Ruban, L.O., Maksimenko, P.V., & Moroz, S.V. (2010). Higher school pedagogy. Kirovohrad Law Institute of KhNUVS [in Ukrainian].

Shell, Amy E. (2002). The Thayer method of instruction at the United States Military Academy: a modest history and a modern personal account. PRIMUS: problems, resources, and issues in mathematics undergraduate studies, Vol. XII, Iss. 1, p. 27–38 [in Ukrainian]. https://dl.acm.org/doi/10.5555/584620.584623

Vanovska, I.M., Vovkotecha, О.М., Kosiak, V.P., Kubiavka, М.B., Kucheriavyi, А.О., Nikolajchuk, G.G., & Pyrogov, К.О. (2023). Methodological principles for conducting and planning training classes in higher military educational institutions and military educational units of higher education institutions, taking into account the experience of the leading countries of the world (A.M. Shevchenko, A.O. Kucheriavyi, Eds.). MINUK [in Ukrainian]. https://mil.knu.ua/files/351_1419742457.pdf

Vitchenko, A.O., Osyodlo, V.I., & Salkutsan, S.M. (2016). Learning technologies in the higher military school: theory and practice: teachingmethod. NUDU [in Ukrainian].

Zamotaeva, N.V. (2021). Military pedagogy: history, theory, practice. Alfa Reklama [in Ukrainian].

Zaruba, O. G. (2019). Leadership in higher military educational institutions: models and training programs. Information security of a person, society, state, № 3, р. 93–103 [in Ukrainian]. http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2019_3_12

##submission.downloads##

Опубліковано

29-03-2024

Як цитувати

Лойшин, А., Кучерявий, А., Вановська, І., & Пирогов, К. (2024). Характеристика стану впровадження зарубіжного досвіду викладання навчальних дисциплін у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 57(1(57), 15–25. https://doi.org/10.17721/1728-2217.2024.57.15-25

Номер

Розділ

Педагогіка