Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk <p><strong>У "Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки" висвітлюються результати теоретичних, практичних і прикладних досліджень з актуальних проблем військової педагогіки, військової психології, військової економіки, військової географії, геопросторової підтримки і права.</strong></p> <p><strong>Для наукових, науково-педагогічних працівників, ад'юнктів, аспірантів, студентів та курсантів.</strong></p> uk-UA zni-viknu_popkov@ukr.net (Борис Попков (Borys Popkov)) military.bulletin@knu.ua (Ольга Соколіна (Olha Sokolina)) Thu, 30 Mar 2023 00:00:00 +0300 OJS 3.3.0.6 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Технологія цифрової адаптації даних грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1025 <p>Досліджено особливості формування даних у системі грошового забезпечення військовослужбовців ЗС України та надання адміністративних послуг, пов'язаних з пенсійним забезпеченням. Розроблено технологію цифрової адаптації вихідних даних системи грошового забезпечення військовослужбовців до потреб архівного зберігання, пенсійного забезпечення та адміністративних послуг. Визначено, що технологія цифрової адаптації даних грошового забезпечення<br />військовослужбовців ЗС України надасть можливість цифрового перетворення даних карток особових рахунків до вимог архівного зберігання. Сформовано механізм надходження даних грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовця ЗСУ до особистого кабінету в застосунку "Дія". Встановлено, що механізм визначає особливості руху цифровізованих даних від системи грошового забезпечення військових частин (установ, організацій) до державних установ – Державної податкової служби України, органів Пенсійного фонду України та до особистого кабінету військовослужбовця в застосунку "Дія" (адміністративні послуги). Розкрито взаємодію відповідних електронних реєстрів, яка організована Міністерством цифрової трансформації України, зокрема між Державною податковою службою України та Пенсійним фондом України. Визначено рух даних грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ від військової частини (установи, організації) до державних установ, таких як Державна податкова служба України, Пенсійний фонд України та до банківських установ. Встановлено, що особливістю організації надання адміністративних послуг військовослужбовцю є доступ до особистого кабінету в застосунку "Дія".</p> Л. Городянська Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1025 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300 Вплив вивчення філософії на якість фахової підготовки курсантів https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1021 <p>Проаналізовано різні підходи вітчизняних і зарубіжних авторів на сучасні процеси гуманітаризації вищої освіти та<br>роль філософії в підготовці спеціалістів негуманітарної сфери. Здійснено короткий екскурс в історію наукових поглядів на cвітоглядний зміст філософії та її роль у формуванні світогляду людини. Доведено, що саме філософія забезпечує людині самопізнання, а людському життю – світоглядні орієнтири. Справедливо вважається, що істинна філософія є духовною квінтесенцією епохи, живою душею науки. Обґрунтовано, що завдання цілісного осмислення з філософських позицій як природної, так і соціальної реальності, через опозицію людини і світу залишається найважливішим і<br>сьогодні, особливо у зв'язку з корінними змінами в усіх сферах сучасного життя, і потребами з'ясування цих змін. Зауважено конкретне прагматичне завдання – озброїти майбутнього спеціаліста загальними уявленнями про проблеми<br>та методи філософії, навчити його знаходити для себе відповідь на запитання: "А як це теоретичне положення відповідає реаліям моєї майбутньої військової служби?". Розкрито можливості філософії за допомогою системи всезагальних принципів, законів і категорій про взаємозв'язок, розвиток і пізнання природи, мислення та суспільства зрозуміти природу, сутність і зміст сучасної гібридної війни. Визначено роль філософських категорій як деякого загальнонаукового еквівалента в осмисленні складного переплетіння понять і категорій різних наук, встановлення ступеня схожості і відмінності понять, вживаних у військовій науці, з поняттями інших наук.</p> Н. Волошина, А. Гангал Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1021 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300 Напрями та умови вирішення актуальних питань лінгвістичного забезпечення військ в умовах дії воєнного стану в Україні https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1022 <p>Визначено напрями лінгвістичного забезпечення військ (ЛЗВ) у час війни з огляду на його роль у забезпеченні актуальних потреб збройних сил та суспільства, а також умов, за яких ЛЗВ буде ефективним. ЛЗВ у вітчизняному науковому дискурсі трактується доволі неоднозначно, терміну бракує чіткості в окресленні єдиного значення, системності вживання та вираженості тенденції до однозначності в межах галузевого (філолого-педагогічного та військово-педагогічного) понятійного поля. Наразі ЛЗВ охоплює весь комунікативно-функціональний спектр, дотичний до військової галузі. Однак насамперед маються на увазі військове перекладознавство та іншомовна підготовка українських військових. З'ясовано, що війна завжди має глобальний характер, хоч і географічно зосереджена локально. Тому в подієвому контексті війни мова як інструмент порозуміння між різними її учасниками має широкий спектр дії. Особливо це стосується іноземних мов, які виконують незамінну операційну та стратегічну, навіть ідеологічну роль у воєнних наративах. Із проаналізованих праць провідних зарубіжних вчених щодо питань ЛЗВ виокремлено його напрями в Україні, наголошено на важливості інтеграції до ніші ЛЗВ спеціального технічного й програмного забезпечення. За умов воєнного стану це дало би змогу оперативно опрацьовувати великі пласти інформації і своєчасно вести необхідну комунікацію в режимі реального часу та за віддаленої (асинхронної) комунікативної взаємодії. Щодо іншомовної підготовки військових як одного з центральних векторів уваги ЛЗВ як дисципліни та галузі знань помічено збереження тенденцій до навчання військовиків в автентичному іншомовному середовищі та суттєвої значущості відповідної самостійної навчальної діяльності військовослужбовців. Сам формат такого набуття іншомовних компетентностей фігурує в актуальній літературі (науковій, спеціальній, у документації ЗСУ тощо) як найбільш сприятливий для вдосконалення мовної підготовки військовослужбовців. Навчання в автентичному іншомовному середовищі сприяє увідповідненню стандартам НАТО.</p> А. Самелюк, І. Тичина, Є. Мітькіна Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1022 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300 Вплив життєстійкості на благополуччя здобувачів вищої військової освіти https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1023 <p>Досліджено вплив життєстійкості на благополуччя здобувачів вищої військової освіти. Виокремлено зв'язок соціальної підтримки та життєстійкості в покращенні благополуччя здобувачів вищої військової освіти у сучасних реаліях. З'ясовано, що соціальна підтримка та життєстійкість є суттєвими маркерами соціально-психологічного благополуччя. Встановлено, що розвиток соціальних навичок, ознак життєстійкості серед здобувачів вищої військової освіти є важливим та необхідним сегментом формування та розвитку благополуччя. Акцентовано увагу на тому, що вплив життєстійкості здобувачів вищої військової освіти є незаперечно актуалізованим в умовах воєнного стану в Україні. Зазначено, що здобувачі вищої військової освіти з кращим соціально-психологічним благополуччям досягають суттєвих успіхів в освітньому процесі, професійній та життєвій самореалізації. Наголошено, що здобувачі вищої військової освіти постійно стикаються з різноманітними життєвими проблемами в соціокультурних умовах сьогодення. Доцільно запроваджувати в освітній процес закладів вищої військової освіти, які готують фахівців військових спеціальностей, тренінгові заняття щодо формування та розвитку навичок життєстійкості, що матиме позитивний вплив на якість професійної підготовки. Зроблено певні кроки щодо аналізу впливу життєстійкості здобувачів вищої військової освіти на якість їхньої професійної діяльності в умовах сучасних реалій. Окреслено, що здобувачі вищої військової освіти з високим рівнем життєстійкості прагнуть впливати на результати професійних та життєвих подій, беруть активну участь у них, намагаються постійно вчитися, а з низьким рівнем життєстійкості відмовляються від певних життєвих і професійних подій, які вони вважають небезпечними.</p> Н. Чернуха, Д. Костенко Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1023 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300 Тримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні: порівняльно-правовий аналіз покарання в Україні та Великій Британії https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1026 <p>Проведено порівняльно-правовий аналіз порядку й умов виконання та відбування покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні в Україні та покарання у вигляді тримання у військовому виправно-тренувальному центрі<br />у Великої Британії. Правове регулювання відповідальності військовослужбовців за вчинення правопорушень відображено в законах про ЗС та статтях нормативно-правових документів, на кшталт кримінальних кодексів різних держав світу. Стан реформування ЗСУ на тлі збройної агресії російської федераці проти України зумовлює більш ретельний аналіз існуючої системи покарань військовослужбовців за вчинені ними правопорушення, а будь-яке питання, пов'язане з приведенням вітчизняних ЗС до стандартів НАТО підпадає під підвищений інтерес суспільства та має привілейоване значення. Цей порівняльно-правовий аналіз порядку й умов виконання та відбування покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні в Україні та схожому підрозділі Збройних сил країни-члена НАТО надасть науковцям, вітчизняним законотворцям та іншим зацікавленим сторонам об'єктивну інформацію щодо ефективності, якості та існуючих моделей функціонування такого виду покарання. За результатами цього дослідження запропоновано напрями розвитку дисциплінарного батальйону України, а також заходи виправлення і ресоціалізації засуджених військовослужбовців, що задовольнять потреби самих військовослужбовців і забезпечать захист їхніх прав та інтересів, а також посприяють формуванню в них механізмів правової соціалізації та правослухняної поведінки. Висвітлено позитивні практики виправлення і ресоціалізації військовослужбовців, кількісні показники рецидиву, особливості матеріально-технічної бази військового виправно-тренувального центру у Великій Британії, запропоновано зміни до законодавства, а також варіанти додаткових незалежних суб'єктів моніторингу і контролю за порядком та умовами відбування покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні.</p> В. Нестеренко Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1026 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300 Адміністративно-правове забезпечення правового режиму воєнного стану в Україні https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1027 <p>Розглянуто питання адміністративно-правового забезпечення правового режиму воєнного стану. Досліджено наукові погляди щодо таких правових категорій, як "правове забезпечення" та "адміністративно-правове забезпечення" у різних сферах суспільних відносин. Розглянуто поняття "адміністративно-правового забезпечення правового режиму воєнного стану" та встановлено його ключові ознаки, а саме: здійснюється спеціальними суб'єктами забезпечення зазначеного правового режиму, повноваження яких визначені законодавством; регулюється нормами адміністративного права; реалізовується за допомогою спеціального інструментарію (механізмів, заходів); діяльність суб'єктів публічного управління полягає у прийнятті законів, підзаконних нормативно-правових актів та їх реалізації. Запропоновано авторське визначення поняття адміністративно-правового забезпечення правового режиму воєнного стану як врегульовану нормами адміністративного права діяльність уповноважених суб'єктів публічної влади щодо правового регулювання суспільних відносин, правового забезпечення реалізації заходів правового режиму воєнного стану з метою захисту прав і свобод людини, оборони держави в разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності та територіальній цілісності України. Встановлено, що сутністю адміністративно-правового забезпечення правового режиму воєнного стану є забезпечення умов для досягнення цілей запровадження такого правового режиму, а також забезпечення регулювання, реалізації, охорони і захисту суспільних відносин в умовах воєнного стану.</p> В. Пашинський, Д. Ступак Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1027 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300 Персональні дані громадян та їхня класифікація в сучасній доктрині адміністративного права https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1028 <p>Присвячено питанням визначення персональних даних громадян та їх класифікації у сучасній доктрині адміністративного права. Наголошено, що у вітчизняній юридичній науці триває пошук моделі правового механізму регулювання відносин із захисту персональних даних, яка узгоджувалася б з міжнародно-правовими стандартами, гарантувала б ефективний захист прав і свобод людини та громадянина, що має стати частиною імплементації національної правової системи у спільний європейський правовий простір. Зазначено, що адміністративно-правове забезпечення відносин обігу та обробки персональних даних полягає у впливі на такі відносини юридичних засобів адміністративно-правового характеру. Аналіз доктринальних визначень демонструє багатогранність визначення персональних даних, у чому і знаходить своє відображення їхня соціально-правова природа. Визначено, що персональні дані громадян – це будь-яка інформація в об'єктивізованій формі, що дає можливість визначити її інформаційне джерело, і стосується суб'єкта даних, тобто ідентифікованої або такої, що піддається ідентифікації фізичної особи (громадянина) та відносно якої органи публічної влади й інші уповноважені суб'єкти наділені суб'єктивним обов'язком забезпечення належного рівні організаційно-правової охорони та захисту. Наголошено, що персональним даним громадян властиві такі ознаки, як: інформаційний зміст, тобто персональні дані, з точки зору більшості науковців, виступають як відомості чи сукупність відомостей (включає будь-яку інформацію) про особу; ідентифікуюча властивість; фіксована форма та відображення в певному джерелі (носії даних); невичерпність; набувають правового режиму персональних даних із початком обробки, тобто будь-якої дії або сукупності дій таких, як: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Відштовхуючись від аналізу правової природи персональних даних з позиції галузі адміністративного права, доктринальних підходів і міжнародно-правового регламентування, наведено підхід щодо виділення їх видів. Запропоновано розділити персональні дані громадян на групи, використовуючи критерії їхнього змістового наповнення та рівня встановленої "доступності": загальні (або загальнодоступні), спеціальні та біометричні. Водночас різновидами біометричних персональних даних громадян виступають генетичні дані про особу та дані, що стосуються здоров'я, або медичні персональні дані громадян.</p> А. Цьоменко Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1028 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300 Аналітичний опис теоретичного етапу створення психологічного інструментарію – метафоричних асоціативних карт "маска" для роботи з військовослужбовцями (комбатантами) Збройних Сил України https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1024 <p>Презентовано аналітичний опис теоретичного етапу створення психологічного інструментарію – метафоричних асоціативних карт "маска" для роботи з військовослужбовцями (комбатантами) ЗС України, основна мета якого – підвищення ефективності заходів психологічного забезпечення військовослужбовців (комбатантів) ЗСУ (у т. ч. в районі ведення бойових дій). При роботі з військовослужбовцями метафоричні асоціативні карти дозволяють налагодити конструктивний діалог між військовослужбовцем і психологом, тим самим оптимізуючи час на встановлення психологічного контакту. У зв'язку з масовою відмовою військовослужбовців від роботи з традиційними методами психодіагностики (анкетуванням, бланковими тестовими методиками, автоматизованими психологічними методиками на базі ПЕОМ тощо) метафоричні асоціативні карти дозволяють не тільки оперативно провести психодіагностику військовослужбовців (як групи, так й індивідуально), але і сприяють у вирішенні за їх допомогою багатьох психологічних проблемних питань, а саме: нормалізують негативні емоційні стани, підвищують мотивацію до діяльності, сприяють вирішенню конфліктних ситуацій у підрозділі тощо. У результаті проведення теоретичного етапу досліджень були отримані такі результати: 1) визначено особливості метафоричних асоціативних карт як дієвого психологічного інструменту та методика їх використання, сформовано основні рекомендації щодо їх створення; 2) визначено особливості та переваги використання методу маскотерапії та сформовано рекомендації щодо його практичного застосування; 3) обґрунтовано переваги поєднання методу маскотерапії та методики використання метафоричних асоціативних карт (МАК), результатом чого є створення психологічного інструментарію МАК "маска" для психологічної роботи з військовослужбовцями (комбатантами) ЗС України; 4) визначено основний перелік проблемних питань, для вирішення яких буде застосований зазначений психологічний інструментарій (на основі аналітичного опису роботи позаштатних груп психологічної допомоги, які супроводжують підрозділи ЗС України в районі ведення бойових дій, починаючи з повномасштабного вторгнення); 5) розроблено методику створення метафоричних асоціативних карт "маска" для проведення психологічної роботи з військовослужбовцями (комбатантами) ЗС України.</p> К. Кравченко, К. Кравченко, О. Соколіна Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1024 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300 Особливості використання даних дистанційного зондування землі в системі топогеодезичного забезпечення Збройних Сил України https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1029 <p>Широке застосування дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) при вирішенні завдань топогеодезичного забезпечення військ та під час ведення бойових дій є однією з сучасних тенденцій розвитку. Дані ДЗЗ надають точну, надійну, достовірну, оперативну та сучасну інформацію про місцевість, райони, об'єкти спостереження. Його сучасні засоби дозволяють вести цілодобове суцільне спостереження майже за будь-яких погодних умов та за будь-яким районом земної кулі, визначати координати об'єктів спостереження з точністю від 0,03–0,5 м до кількох метрів. Дистанційні методи зондування Землі дозволяють безперервно проводити топографічну розвідку, збирати інформацію у важкодоступних районах, на тимчасово недоступних територіях. Матеріали ДЗЗ застосовуються для складання, оновлення та виправлення топографічних, цифрових, електронних карт, для складання спеціальних карт, фотодокументів, описів та довідок про місцевість тощо. Повний перехід до дистанційних методів дослідження місцевості особливо доцільний під час бойових дій, насамперед через його дистанційність, економічність витрат коштів, робітників та часу для картографічних робіт. Дослідження та доцільне поєднання різних методів ДЗЗ дозволяє отримувати точні, якісні дані та вирішувати завдання топогеодезичного забезпечення швидше, оперативніше та ефективніше. Удосконалення використання даних дистанційного зондування при виконанні таких завдань топогеодезичного забезпечення, як створення фотопланів, фотосхем, фотокарт, карт змін місцевості, оновлення, оперативне виправлення карт та ін. дозволяє покращити процес картографічної діяльності, зекономити кошти та час на виконання робіт. Дані ДЗЗ є базою, а інколи й єдиним вихідним документом для створення карт. Оскільки в Україні немає діючих супутників, а аерофотозйомка проводиться з обмеженими можливостями, то безпілотні літальні апарати (БПЛА), завдяки своїм перевагам, є перспективним методом отримання даних про місцевість. Дані, отримані з БПЛА, є актуальними, своєчасними, точними, відносно легкими в обробці. Становлення БПЛА на озброєння в Топографічній службі ЗСУ (ТС ЗСУ) дозволить підвищити ефективність і точність виконання поставлених задач, удосконалити виконання ряду картографічних робіт.</p> Р. Писаренко Авторське право (c) 2023 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/article/view/1029 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300