ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА – ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ НА СОЦІАЛЬНУ БЕЗПЕКУ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • О.П. Федченко
  • І.В. Пампуха
  • І.В. Толок

DOI:

https://doi.org/10.17721/2519-481X/2023/79-14

Ключові слова:

геоінформаційна система, соціальна безпека, соціально-економічні процеси, просторова візуалізація, процеси управління, система підтримки прийняття рішень, ГІС-платформа, база геоданих, ArcGIS

Анотація

Соціальна безпека держави представляє собою спроможність гарантувати та надавати її громадянам безпечний і гідний рівень життя. Дослідження впливу війни на стан національної безпеки, зокрема соціальної безпеки людини, дозволить виявити слабкі місця в реалізації державної політики в політичній, економічній та соціальній сферах. Вплив повномасштабної війни росії проти нашої держави на соціальну безпеку українців потребує обґрунтування нових, більш ефективних механізмів та інструментів зміцнення соціальної безпеки людини в умовах війни.

За цих обставин, виникає необхідність застосування нових технологій управління соціально-економічними процесами держави для аналізу та прийняття рішень, відображення ситуацій, що склалися. Ці технології нададуть можливість прогнозувати варіанти розвитку подій та запропонують керівникам усіх рівнів оптимальні шляхи досягнення виваженого результату. Необхідні технології, які ефективно поєднають простір та час зі значними за обсягом спеціальними даними у вигляді атрибутивної інформації щодо об’єктів оперативної обстановки, довідкової інформації про регіони, кліматичні умови, соціально-економічний стан і процеси в регіоні тощо. Необхідність оперативного прийняття рішень з урахуванням реальних показників техногенного, соціального, екологічного характеру з урахуванням просторово-часових факторів у визначеному регіоні чи області дослідження, обумовлює залучення до аналізу ситуації спеціалізованих програмних платформ – геоінформаційних систем, які поєднують у собі аналітичні можливості з геопросторовим аналізом. На сьогоднішній день розроблено велику кількість геоінформаційних систем загального призначення, але при всій різноманітності таких програмних продуктів, залишається потреба у створенні спеціалізованих геоінформаційних документів та баз даних, що дозволяють отримувати актуальні геоінформаційні дані, використання яких призводить до реального скорочення часу вирішення спеціалізованих завдань інформаційно-керуючих систем. Система аналізу та підтримки прийняття рішень в середовищі існуючих геоінформаційних платформ  дозволить при оцінці поточного стану вхідних даних, за допомогою інформації просторового розподілу необхідних ресурсів, інформації про конкурентне середовище, тощо, враховувати вплив зовнішніх факторів, аналізувати можливість розвитку, розширення, робити моніторинг стану загального середовища. За допомогою модулів просторового аналізу і аналізу поверхонь ГІС-користувач може проводити аналіз просторово сумісних об’єктів, їх взаємозв'язків з урахуванням динаміки їх розвитку. На даний час світовим лідером серед геоінформаційних систем є лінійка геоінформаційних продуктів ArcGIS, що представляють собою повну систему, яка надає можливість збирати, організовувати, управляти, аналізувати, обмінюватися і розподіляти географічні дані. Додатково, у складі ArcGIS, в залежності від типу та специфікації платформи, наявні інші спеціалізовані модулі, що надають широкий спектр можливостей для роботи з геоданими і їх візуального відображення, а саме: створення, управління, візуалізація, аналіз та обмін географічною інформацією. Крім цього, існує багато сумісних додатків і розширень що інтегруються в ГІС платформу, та орієнтовані на розв'язання вузькоспеціалізованих задач, таких як оцінка стану навколишнього середовища (акваторія, ґрунти, рослинність) або прогнозування розвитку природних явищ і техногенних надзвичайних ситуацій. У статті проаналізовано та обґрунтовано підходи до використання геоінформаційної системи, як дієвого інструменту дослідження впливу повномасштабної війни на соціальну безпеку людини, підвищення оперативності, повноти та якості інформаційно-просторового забезпечення процесів управління.

Розглянуто сучасну повнофункціональну геоінформаційну систему ArcGIS, як платформу, що дозволяє сформувати не тільки географічну інформаційну систему будь-якого масштабу й призначення, але й сформувати на її основі ефективну систему соціально-економічного моніторингу, яка поєднується із системами підтримки прийняття рішень. Представлено алгоритм дослідження впливу повномасштабної війни на соціальну безпеку людини з використанням геоінформаційної системи ArcGIS, як дієвого інструменту підтримки прийняття рішень з використанням просторово-спеціалізованих баз даних.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-16

Як цитувати

Федченко , О., Пампуха , І., & Толок , І. (2023). ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА – ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ НА СОЦІАЛЬНУ БЕЗПЕКУ ЛЮДИНИ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (79), 149–158. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2023/79-14

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ