УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ АДАПТИВНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СКЛАДНОГО ОБ’ЄКТА

  • Г.Б. Жиров (H.B. Zhyrov)
Ключові слова: технічне обслуговування, адаптивне технічне обслуговування за станом, імітаційне статистичне моделювання, експоненційне згладжування, показники безвідмовності

Анотація

Показники надійності та вартості експлуатації є одними з показників, які задаються як вихідні, при проектуванні та модернізації складних технічних об’єктів. На дані показники впливають показники процесу технічного обслуговування і ремонту. У свою чергу, процес технічного обслуговування складного об'єкта практично неможливо описати аналітичними виразами. Більш доцільно використовувати імітаційні ти імітаційні статистичні моделі для визначення та оптимізації показників процесу ТО з метою досягнення заданих показників надійності. У статті запропоновані удосконалені алгоритми оптимізації параметрів процесу проведення технічного обслуговування за станом з адаптивною періодичністю контролю складного технічного об’єкта. Алгоритми розроблені для двох критеріїв: мінімізації питомої вартості експлуатації об’єкта, яка визначається на заданому періоді експлуатації, при забезпеченні заданої вимоги до рівня безвідмовності об’єкта; та максимізації коефіцієнта технічного використання при забезпеченні вимог до рівня безвідмовності об’єкта. Вимога щодо рівня безвідмовності об’єкта визначається заданим значенням середнього наробітку на відмову. Розроблені алгоритми засновані на застосуванні спрямованого перебору в просторі параметрів технічного обслуговування. Відмінністю наведених алгоритмів полягає у використанні моделей двох параметричного та трьох параметричного експоненційного згладжування що дозволяє більш точно прогнозувати середню швидкість деградації складових частин та елементів складного технічного об’єкта.
Опубліковано
2019-08-09
Як цитувати
Жиров (H.B. Zhyrov)Г. (2019). УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ АДАПТИВНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СКЛАДНОГО ОБ’ЄКТА. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (63), 19-26. Retrieved із https://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/477
Номер
Розділ
ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ