ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В УКРАЇНІ

  • В.Ю. Артемов (V.U. Artemov)
  • Н.І. Литвиненко (N.I. Lytvynenko)
Ключові слова: система підготовки докторів філософії в Україні, академічна мобільність, габілітація, дослідницька програма, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук

Анотація

Розкрито передумови необхідні для розбудови системи підготовки докторів філософії в Україні, яка б відповідала сучасним європейським принципам. Визначено сучасний стан системи підготовки докторів філософії, який характеризується відсутністю системного підходу в філософії освіти та розуміння світоглядних педагогічних ідей сучасної Європи. Найважливішим напрямом сучасної наукової думки є інтеграція вищої освіти та науки з метою пріоритетного розвитку новітніх наукових досліджень, орієнтованих на становлення розвинутого громадського суспільства. Зміни в освітній діяльності України за останні роки, зростання професійної, міжгалузевої та інших видів трудової мобільності змушують по-іншому поглянути на проблему підготовки кандидатів наук ‑ докторів філософії. Пропонується продовжити дослідження системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні з метою інтеграції нашої держави до європейського освітнього співтовариства; за прикладом Прибалтійських держав автоматично надати ступінь доктора філософії всім кандидатам наук, які цього забажають; надати закладам, які працюють у сфері підвищення кваліфікації, право присвоювати випускникам диплом доктора в конкретній професійній сфері.
Опубліковано
2019-08-09
Як цитувати
Артемов (V.U. Artemov)В., & Литвиненко (N.I. Lytvynenko)Н. (2019). ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В УКРАЇНІ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (63), 115-122. Retrieved із https://miljournals.knu.ua/index.php/zbirnuk/article/view/488
Номер
Розділ
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ