ВДОСКОНАЛЕННЯ ПАРАШУТНО-РЕАКТИВНОЇ СИСТЕМИ З ДЕСАНТУВАННЯ БОЙОВОЇ ТЕХНІКИ АБО КРУПНО ГАБАРИТНИХ ОБ’ЄКТІВ

  • Ю.І. Адамов (Yu. Adamov)
  • К.Ф. Боряк (K. Boriak)
  • В.В. Завальнюк (V. Zavalniuk)
Ключові слова: парашутно-реактивна система, скануюча радарна решітка, кут ухилу пове- рхні землі, термінальна швидкість зниження, швидкість зниження

Анотація

В роботі розглядаються питання вдосконалення парашутно-реактивної системи (ПРС) іззастосуванням сучасних радіовисотомірів з метою підвищення відсотку м’яких приземлень тазабезпечення можливості коригування положення об’єкту десантування в горизонтальній пло-щинні залежно від значення кута ухилу поверхні пересічної місцевості в розрахунковій точці при-землення. Критичні значення кута нахилу об’єкта десантування до горизонту пропонуєтьсявстановлювати на підставі зазначених виробником тактико-технічних даних або розрахунковимшляхом. Першочерговою задачею є підвищення точності роботи висотоміру, від якого залежитьмомент спрацювання піропатронів реактивних двигунів ПРС. Автори пропонують заміни меха-нічний висотомір застарілої конструкції сучасним електронним радіовисотоміром на базі скану-ючої радарної решітки. В статті розглянуто особливості роботи скануючої радарної решітки,методи підвищення точності визначення висоти (відстані до поверхні землі), необхідність ташляхи врахування крену машини в процесі зниження та можливості визначення кута ухилу по-верхні землі в місці приземлення. Отримані результати дозволяють підвищити точність роботирадіовисотоміра та істотно зменшити ймовірність помилкового визначення висоти внаслідокрозгойдування або статичного крену об’єкту, а також виявити та врахувати особливості рель-єфу місцевості.
Опубліковано
2019-11-04
Як цитувати
Адамов (Yu. Adamov)Ю., Боряк (K. Boriak)К., & Завальнюк (V. Zavalniuk)В. (2019). ВДОСКОНАЛЕННЯ ПАРАШУТНО-РЕАКТИВНОЇ СИСТЕМИ З ДЕСАНТУВАННЯ БОЙОВОЇ ТЕХНІКИ АБО КРУПНО ГАБАРИТНИХ ОБ’ЄКТІВ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (64), 5-13. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2019/64-01
Номер
Розділ
ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ