ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СЕЙСМОАКУСТИЧНОЇ ЛОКАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ

Автор(и)

  • В.В. Ільченко
  • М.М. Нікіфоров
  • В.С. Мостовой
  • Б.О. Попков
  • В.М. Лоза
  • О.Л. Кульський

DOI:

https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/74-03

Ключові слова:

поверхові хвилі, сейсмоакустична локація, рухомий об’єкт, сейсмоприймач

Анотація

Робота пов'язана з дослідження поверхових хвиль в рішенні задач сейсмоакустичної локації під час переміщення рухомих об’єктів, та в оцінюванні точності визначення координат рухомих об’єктів різного походження. В розв'язанні зворотних задач сейсмоакустичної локації досліджуються поверхні хвилі, які виникають на поверхні Землі під час руху об’єкту що переміщується. Точність розв'язку оберненої задачі безпосередньо залежить від помилок це: визначення часу вступу сейсмічної акустичної хвилі, швидкісної характеристики середовища, шумів різного походження, вибору геометрії розстановки датчиків. Обґрунтована необхідність в дослідженні поверхневих хвиль, а саме Хвиль Релея і хвиль Лява, тому що вони поширюються по поверхні Землі. Площина коливань релеєвських хвиль вертикальна до поверхні Землі та напрямку поширення, а хвилі Лява мають горизонтальну площину коливань. В якості однієї з розглядаємих задача сейсмоакустичної локації за джерело енергії рухомого об’єкту ми приймаємо сейсмічну енергію, яка виникає під час крокування людини. Крокування людини є періодичним. Воно збуджує імпульси зміщення у геологічному середовищі. За відомим коефіцієнтом жорсткості середовища можна визначити, яким буде максимальне відхилення сейсмоприймача. В роботі досліджені поверхові хвилі, Релея та Лява в рішенні задач сейсмоакустичної локації під час переміщення людини, та визначені фактори що впливають на точності визначення координат рухомого об’єкту. З погляду використання поверхневих хвиль для вирішення задач сейсмоакустичної локації для визначення рухомих об’єктів вони мають такі переваги: енергія цих хвиль не зникає у глибині Землі, а поширюється під її поверхнею; на їх утворення йде більш ніж 60 % енергії джерела, а на утворення глибинних хвиль тільки 8 %, то такі хвилі мають набагато більшу енергію; З цього зроблено висновок, що навіть за незначних енергій джерела збудження поверхові хвилі можуть бути використані для рішення задач сейсмоакустичної локації під час переміщення рухомих об’єктів та в оцінюванні точності визначення координат цих об’єктів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-06

Як цитувати

Ільченко , В., Нікіфоров , М., Мостовой , В., Попков , Б., Лоза , В., & Кульський , О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СЕЙСМОАКУСТИЧНОЇ ЛОКАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (74), 21–30. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/74-03

Номер

Розділ

ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ