МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО РОЗРАХУНКУ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ КЕРОВАНИХ АВІАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ

Автор(и)

  • О.В. Харченко
  • Ю.К. Зіатдінов
  • О.Є. Мавренков

DOI:

https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/74-05

Ключові слова:

авіаційні засоби ураження, складна технічна система, технічний рівень, показники технічної досконалості, тактико-технічні характеристики, коефіцієнт вагомості

Анотація

Актуальність проблематики кількісного оцінювання технічної досконалості авіаційних засобів ураження обумовлюється, насамперед, завданням порівняння альтернативних їх зразків та вибору кращих варіантів при розробленні або закупівлі для потреб Збройних Сил України.
Аналіз практичного застосування відомих методів теорії прийняття рішень показує, що вони власне не вирішують задачу отримання оцінки технічного рівня виробу у кількісному вимірі, а лише дозволяють побудувати певний пріоритетний ряд оцінюваних виробів у порядку збільшення / зменшення їх технічного рівня, що не дозволяє наочно оцінити (порівняти) величину (ступінь) зміни рівня технічної досконалості одного виробу по відношенню до іншого.
В цьому сенсі кваліметрічні методи дозволяють здійснювати кількісне оцінювання технічного рівня (якості) виробів по відношенню до базового (еталонного) зразка, що обумовлює зручність їх застосування для вирішення задач вибору. Але використання методичного апарату кваліметрії в кожному конкретному випадку потребує його адаптації з урахуванням особливостей оцінюваного виробу в частині обґрунтування його визначальних показників технічної досконалості та визначення їх відносної важливості.
У статті представлено результати дослідження авторів з розроблення методики оцінювання технічного рівня (якості) керованих авіаційних засобів ураження як складової системи підтримки рішень з розроблення / закупівлі зразків озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України. В основу розробленої методики покладається кваліметрічний комплексний метод оцінювання якості складних технічних систем, заснований на співвідношенні визначальних показників технічної досконалості оцінюваного та базового (еталонного) виробів з урахуванням відносної важливості (вагомості) таких показників. Представлена методика дозволяє оперативно (з мінімальними витратами часу в порівнянні з процедурами експертного оцінювання) проводити розрахунки технічного рівня авіаційних засобів ураження з метою їх порівняння (вибору).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-06

Як цитувати

Харченко , О., Зіатдінов , Ю., & Мавренков , О. (2022). МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО РОЗРАХУНКУ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ КЕРОВАНИХ АВІАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (74), 42–51. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/74-05

Номер

Розділ

ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ