МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ З УРАХУВАННЯМ КОМПЛЕКСУ СПЕЦИФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Автор(и)

  • Н.В. Лукова-Чуйко
  • О.А. Лаптєв
  • О.В. Барабаш
  • А.П. Мусіенко
  • В.М. Ахрамовіч

DOI:

https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/76-05

Ключові слова:

соціальна мережа, потік інформації, довіра, репутація, моделювання, коефіцієнт захисту, безпека, захист інформації

Анотація

В Україні право на захист особистих даних – це конституційна гарантія, а захист персональних даних – одна із сфер, у якій така гарантія має реалізовуватись. Предметом нашого дослідження будуть не об’єкти взагалі, а динамічні системи захисту інформації в соціальних мережах у математичному розумінні цього терміну. У дослідженні розроблено лінійну математичну модель і проведено дослідження моделі захисту персональних даних від комплексу специфічних параметрів мережі і інтенсивності передачі даних в соціальних мережах.
Розглянуто залежності: величини потоку інформації в соціальній мережі від складових захисту інформації, персональних даних, і швидкості потоку даних; захищеності системи від розмірів системи та від кількості персональних даних; загроз безпеці інформації від комплексу специфічних параметрів мережі.Отримано систему лінійних рівнянь, яка складається з рівняння: швидкості зміни потоку інформації від захищеності соціальної мережі і коефіцієнтів, які відображають вплив заходів захищеності, кількості персональних даних, швидкості витоку, зміни показника захисту інформації від комплексу специфічних параметрів мережі, її розмірів, захищеності персональних даних. В результаті розв’язання системи диференціальних рівнянь отримані математичні та графічні залежності показника захисту персональних даних в соціальній мережі від різних складових. Розглянувши три варіанти вирішення рівняння близько стаціонарного стану системи, можна прийти до висновку, що, виходячи з умов співвідношення дисипації, загасання частоти коливань до певного значення здійснюється періодично, із затухаючою амплітудою, або експоненціально за згасаючим законом. Виконано більш наочний аналіз поведінки системи, перейшовши від диференціальної форми рівнянь до дискретної і промодельовано деякий інтервал існування системи.
Представлені математичні та графічні залежності частоти власних коливань системи, періоду коливань, коефіцієнта загасання.Проведено імітаційне моделювання для значень з відхиленням від стаціонарної позиції системи. В результаті імітаційного моделювання доведено, що система захисту соціальної мережі нелінійна.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-12

Як цитувати

Лукова-Чуйко , Н., Лаптєв , О., Барабаш , О., Мусіенко , А., & Ахрамовіч , В. (2022). МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ З УРАХУВАННЯМ КОМПЛЕКСУ СПЕЦИФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (76), 54–68. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/76-05

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ