МАТЕМАТИЧНІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • В.М. Трофимчук
  • М.М. Степанов
  • Г.Б. Жиров

DOI:

https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/76-06

Ключові слова:

процес управління, контроль мережею, математичні функціонально-статистичні моделі, інформаційна модель

Анотація

Стаття присвячена розробці математичних функціонально-статистичних моделей об’єктів контролю і управління, здійснюється аналіз диференційних систем рівнянь, які визначаються за допомогою таких методів: метод диференційних рівнянь, метод квазілінійних рівнянь, метод Монте-Карло.При розробці математичної функціонально-статистичної моделі враховується те, що мережа як об'єкт управління може складатися з систем всіляких класів і видів. Ці системи можуть бути автономними і неавтономними, замкнутими і розімкненими, стаціонарними і нестаціонарними, неперервними і дискретними. Тому для побудови математичної функціонально статистичній моделі необхідно використовувати досить загальний математичний апарат, який при відповідних змінах може бути поширений на окремі випадки. Крім того, при побудові математичної функціонально-статистичної моделі об'єкту необхідно також мати уяву про основні критерії, за якими виконується оптимізація характеристик процесу контролю і управління.До цих критеріїв перш за все відносяться: час, необхідний для виконання процесу в цілому і його складових; імовірність безвідмовної роботи; імовірність виконання завдання різними мережними елементами, що входять в об'єкт, і об'єктом в цілому; імовірність помилки; затримка передачі інформації, що управляє; коефіцієнт готовності; відсоток втрати пакетів; точність роботи різних складових інформаційної мережі (величина відхилення параметрів від норми); вартість, споживана енергія і інші важливі показники.
Проводиться аналіз та побудова системи рівнянь, яка дозволяє визначити функціональний стан об'єкту, комплекс системи контролю і виконати оцінювання її ефективності. Це дозволить безпосередньо визначити ймовірнісні появи поступових відмов систем об’єкта як у звичайному режимі, так і в умовах виникнення кризової ситуації, тобто максимальних навантажень. Для контролю і управління може бути будь-яке устаткування, а також вся мережа в цілому. Критеріями оптимальної роботи системи управління є її продуктивність і надійність, які визначаються конкретними показниками оцінки (наприклад, часом реакції, коефіцієнтом помилок, вартістю системи тощо). Ці параметри, що прямо або побічно впливають на критерії оптимальності, можуть варіюватися з метою підвищення показників ефективності роботи системи управління.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-12

Як цитувати

Трофимчук , В., Степанов , М., & Жиров , Г. (2022). МАТЕМАТИЧНІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (76), 69–75. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/76-06

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ