МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Автор(и)

  • О.А. Георгадзе
  • І.В. Пампуха
  • В.В. Шевчук
  • С.Г. Пєхота
  • О.Є. Чайковська

DOI:

https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/76-11

Ключові слова:

індивідуальна підготовка, оцінювання, показники, компетентності, організація підготовки, суб’єкти підготовки

Анотація

Необхідність впровадження нових підходів щодо організації і проведення індивідуальної
підготовки з офіцерським складом науково-педагогічних працівників у вищих військових
навчальних закладах на основі принципів та стандартів прийнятих у збройних силах держав-
членів НАТО, зумовлено збройною агресією Російської Федерації проти України. Зазначене вимагає
обґрунтованого підходу до питань удосконалення системи індивідуальної підготовки офіцерського
складу науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, що не можливо
без використання відповідного науково-методичного апарату з оцінювання її ефективності.
На основі науково-методичних підходів з оцінювання ефективності індивідуальної
підготовки військовослужбовців та досвіду її проведення у вищих військових навчальних закладах,
в статті викладено методичний підхід до оцінювання ефективності індивідуальної підготовки
офіцерського складу науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах,
який побудований на основі розрахунку багатокритеріальної безрозмірної оцінки, що дає змогу не
тільки оцінити рівень компетентностей офіцерського складу науково-педагогічних працівників,
але й врахувати вплив суб’єктів підготовки під час організації індивідуальної підготовки. До
показників, які характеризують рівень компетентностей офіцера науково-педагогічного
працівника віднесено рівень його методичної майстерності, освіти, стаж роботи на займаній
посаді, наявність у нього вченого звання та проходження курсів підвищення кваліфікації. До
показників, які характеризують рівень організації індивідуальної підготовки суб’єктами
підготовки віднесено якість планування індивідуальної підготовки та рівень забезпечення заходів
індивідуальної підготовки. Якість планування індивідуальної підготовки залежить від впливу
суб’єктів підготовки на зміст програми індивідуальної підготовки офіцерського складу. Рівень
забезпечення заходів індивідуальної підготовки залежить від достатності забезпечення
матеріально-технічними засобами та навчальною матеріально-технічною базою.
Даний методичний підхід дозволяє провести кількісну оцінку ефективності індивідуальної
підготовки офіцерського складу науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних
закладах, а також виявити проблемні питання під час її організації та проведення, що зумовлює
необхідність розроблення рекомендацій з її удосконалення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-12

Як цитувати

Георгадзе , О., Пампуха , І., Шевчук , В., Пєхота , С., & Чайковська , О. (2022). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (76), 130–139. https://doi.org/10.17721/2519-481X/2022/76-11

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ