(1)
Трофимчук , В.; Степанов , М.; Жиров , Г. МАТЕМАТИЧНІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ. ЗНПВІКНУ 2022, 69-75.